Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo

14. 12. 2017, Ve čtvrtek se uskutečnilo školní kolo olympiády z ruštiny. Žákyně soutěžily ve dvou kategoriích. V kategorie SŠ I obsadila 1. místo žákyně kvinty Eliška Janásová. Byla také jedinou soutěžící této kategorie. V kategorii SŠ II byla nejlepší žákyně oktávy Adéla Malárová, 2. příčku obsadila žákyně téže třídy Tereza Svitálková. Termín konání krajského kola pro obě kategorie je 12. 2. 2018 v Lužánkách. Co nejsrdečněji gratulujeme.

Více...

Olympiáda v německém jazyce - školní kolo

Olympiáda v německém jazyce - školní kolo

13. 12. 2017, Ve středu proběhlo školní kolo olympiády v němčině. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Kategorie II B patřila kvartánkám. 1. místo obsadila Aneta Solaříková, 2. místo Nina Lapčíková a na 3. místě se umístila Magdalena Lžičařová. V kategorii III A byla nejlepší žákyně septimy Alena Kobidová, 2. příčku obsadila žákyně téže třídy Amálie Berčíková, na 3. místě se umístila žákyně kvinty Magdalena Arcante. Co nejsrdečněji gratulujeme.

Více...

Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo

Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo

11. 12. 2017, V pondělí proběhla na Purkyňově gymnáziu olympiáda v anglickém jazyce. Celkově se přihlásilo 49 studentů, kteří poměřili své znalosti slovní zásoby, porozumění a ústní projev. Soutěžilo se ve třech kategoriích a výkony soutěžících byly na velmi vysoké úrovni. Vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast. V pátek 15. 12. proběhne v aule vyhlášení vítězů a předání diplomů.

Více...

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

24. 11. 2017 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii soutěžilo 6 žáků tercie a kvarty, ve 2. kategorii 19 žáků vyššího gymnázia. Mladší i starší účastníci museli v časovém limitu vyřešit řadu jazykových úloh, které tentokrát kladly důraz na význam slov a stavbu textu, ve druhé části „olympiády“ je pak čekala slohová práce...

Více...

Proběhly vánoční tvůrčí dílny

Proběhly vánoční tvůrčí dílny

6. 12. 2017, Ve středu proběhly letošní vánoční tvůrčí dílny, a tak se můžete příští týden těšit na bohatou nabídku výrobků – od pěkných přáníček, přes krúželky (letos v bio kvalitě!), zdobené perníčky, až po svíčky ze včelího vosku...

Více...

Tričko: VODA

Tričko: VODA

Představte si, že ležíte na pláži. Padesátka ve stínu. Chtělo by to nějaké osvěžení, že? Zvednete se a kladete jednu nohu za druhou směrem k vo... písku. Rozžhavenému a spalujícímu písku. Nic příjemného...

Více...

Bronzová ceremonie DofE 2017

Bronzová ceremonie DofE 2017

1. 12. 2017, V pátek se vydala skupinka 17 žáků v doprovodu paní profesorky Vařechové na předávání bronzových certifikátů DofE. Tato událost se konala v Praze v Českém muzeu hudby...

Více...

Další...

Akce dokumentů