Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Halloweenský den

Halloweenský den

V pondělí 31. října se konal Halloweenský den pořádaný naší asistentkou Evou z Ameriky. Spousta žáků dorazila do školy v kostýmech a koledovala – v anglicky mluvících zemích známé jako trick-or-treat. V odpoledních hodinách pak žáci nižšího gymnázia zdobili cupcaky a tvořili obrázky s halloweenskou tématikou. Atmosféru doplňovala tajemná hudba a originální kostýmy. Program byl připraven i pro žáky vyššího gymnázia, kteří si užili filmové odpoledne s filmem A Quiet Place (Tiché místo) v angličtině. Nechyběl přitom popcorn ani další halloweenské dobroty.

Více...

Shakespeare v Národním divadle Brno

Shakespeare v Národním divadle Brno

V pátek 4. 11. 2022 se pět tříd naší školy (1. – 3. ročník, sexta, septima) zúčastnilo autobusového zájezdu na dopolední představení Mahenova divadla. Zde zhlédly inscenaci slavné Shakespearovy komedie Večer tříkrálový. Studenti ocenili nejen vtip a příběh tohoto dramatu, ale také způsob zpracování, zejména specifické pojetí scény. (Mokré herce vyvržené kovovými „vlnami“ lze na scéně vidět jen výjimečně!)

Více...

Bertold Brecht v Národním divadle Brno

Bertold Brecht v Národním divadle Brno

Ve čtvrtek 3. 11. 2022 se třídy 3. A a septima vydaly vlakem do Brna, aby se zúčastnily dopoledního představení Kavkazský křídový kruh. Přestože je tato Brechtova hra poněkud schematická a předvídatelná, v podání herců Mahenova divadla diváky zasáhlo její obecně lidské poselství. Studenti ocenili i moderně pojatou hudební složku představení.

Více...

Maturita 2023

Maturita 2023

Neklamnou známkou blížící se maturity je stužkovací večírek, na kterém jsou žáci posledních ročníků pasováni/ostužkováni svým třídním učitelem na maturanty. V úterý 8. 11. zvali své vyučující na stužkovací večírek žáci 4. ročníku.

Více...

Exkurze do Ostravy

Exkurze do Ostravy

Ve dnech 11. - 12.10. se zájemci ze septimy a kvinty vydali na výlet do Ostravy. Naší první zastávkou byl proslulý pivovar Radegast. V pivovaru jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku výroby českého piva a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací jak o historii pivovaru, tak o výrobě piva. Naší další zastávkou byl VELKÝ SVĚT TECHNIKY, kde jsme si mohli vyzkoušet spoustu zajímavých pokusů a experimentů a mohli pochopit další zákonitosti fyziky...

Více...

Preventivní kurz kvinty na Vápenkách

Preventivní kurz kvinty na Vápenkách

Ve středu 5. října jsme vyrazili do malebné osady Vápenky. Cesta proběhla poklidně, bez jakékoliv újmy na zdraví, po ubytování a obědě začala ta pravá zábava. Seznámili jsme se s instruktory: „Fizim“, Kubou a Aničkou. Hráli jsme spoustu zábavných her, při kterých jsme upevnili naše dobré vztahy a naučili se lépe spolupracovat. Nacvičili jsme scénky, povídali si, lépe se poznali. Celé tři dny se nesly v přátelském duchu a odjezd byl velmi dojemný a emotivní, protože se nám nikomu nechtělo domů.

Více...

Veletrh vzdělávání v Hodoníně

Veletrh vzdělávání v Hodoníně

Ve středu 5.10. a ve čtvrtek 6.10. proběhl v Kulturním domě v Hodoníně již XXVI. veletrh vzdělávání. Purkyňovo gymnázium, Strážnice prezentovalo jako každoročně možnosti studia 4letého a 8letého oboru. Veletrh navštívilo celkem 1626 žáků a 367 rodičů.

Více...

Další...

Akce dokumentů