Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo

8. 12. 2016, Ve čtvrtek se uskutečnilo školní kolo olympiády z ruského jazyka. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii ZŠ vyhrála žákyně kvarty Eliška Janásová, 2. místo obsadil také žák kvarty Martin Šebesta. V kategorii SŠ II získala žákyně septimy Tereza Svitálková prvenství, 2. místo obsadila žákyně oktávy Renáta Falešníková a na krásném třetím místě se umístila žákyně septimy Monika Hýlová. Gratulujeme!

Více...

Olympiáda v německém jazyce - školní kolo

Olympiáda v německém jazyce - školní kolo

7. 12. 2016, Ve středu se uskutečnilo školní kolo olympiády z německého jazyka. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii II B vyhrála žákyně kvarty Magdalena Arcante, 2. místo obsadila taktéž žákyně kvarty Zuzana Batrlová. V kategorii III A získala žákyně sexty Alena Kobidová těsné prvenství nad svojí spolužačkou Alžbětou Hřivnovou. Gratulujeme!

Více...

Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo

Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo

6. 12. 2016, V úterý proběhla na gymnáziu olympiáda v anglickém jazyce. Celkově se přihlásilo 53 studentů, kteří poměřili své znalosti slovní zásoby, porozumění a ústní projev. Soutěžilo se ve třech kategoriích a výkony soutěžících byly na velmi vysoké úrovni. Gratulujeme! Výsledky jsou k vidění na "více..."

Více...

Kodu Cup - soutěž v programování her - máme finalistu!!!

Kodu Cup - soutěž v programování her - máme finalistu!!!

6. 12. 2016, V úterý byli vyhlášeni finalisté Kodu Cupu. Koncem listopadu proběhlo na naší škole nominační kolo prvního ročníku programátorské soutěže KODU CUP. Žáci nižšího gymnázia vytvořili v programu Kodu Game Lab herní aplikace. Do národního nominačního kola byly vyslány tři práce našich žáků. Jedna z nich zaujala porotu natolik, že jejího autora, Petra Piškulu (tercie), pozvala jako finalistu do celostátního kola, které proběhne 16. 12. 2016 v Pardubicích...

Více...

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

23. listopadu 2016 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii soutěžilo 9 žáků tercie a kvarty, ve 2. kategorii 28 žáků vyššího gymnázia. Mladší i starší účastníci museli v časovém limitu vyřešit řadu jazykových úloh, které tentokrát kladly důraz na význam a tvoření slov, ve druhé části „olympiády“ je pak čekala slohová práce...

Více...

Blešák 2016

Blešák 2016

V pátek 16. prosince ve školní jídelně můžete opět navštívit blešák. Další informace o smyslu, organizaci a průběhu zjistíte po kliknutí na "více..." Pomozte podpořit dobrou věc!!!

Více...

Vánoční tvůrčí dílny 2016

Vánoční tvůrčí dílny 2016

Ve středu 14. prosince, během 6. a 7. vyučovací hodiny, v učebně výtvarné výchovy, proběhnou VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNY. Pojďte s námi vyrábět různé vánoční předměty z přírodních materiálů v příjemné atmosféře! Máme místo pro max. 25 účastníků. Přihlaste se co nejdříve u prof. Jongepiera.

Více...

Další...

Akce dokumentů