Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Olympiáda v německém jazyce - okresní kolo

Olympiáda v německém jazyce - okresní kolo

8. 2. 2017, Ve středu se konalo v Břeclavi okresní kolo olympiády z němčiny v kategorii IIIA. Naši školu reprezentovala 2 děvčata ze sexty – Alena Kobidová a Alžběta Hřivnová. Alena obsadila druhé místo, Alžběta byla čtvrtá. Oběma studentkám gratulujeme za krásný úspěch a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Více...

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo v Hodoníně

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo v Hodoníně

1. 2. 2017, Ve středu proběhlo v Hodoníně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. (mladší) kategorii naši školu reprezentovala Aneta Solaříková (tercie), která v náročné soutěži (letos byl kladen důraz na znalosti jazykových vrstev, slovotvorbu a roli slova v kontextu) obsadila 10. místo. Ve 2. kategorii se Alena Kobidová (sexta) umístila čtvrtá a Vendula Letovská (oktáva), které se nejlépe ze všech vydařila slohová práce, druhá, postupuje tedy do krajského kola. Všem soutěžícím patří dík za přípravu a vynaložené úsilí a Vendule Letovské přejeme mnoho zdaru v krajském kole. Vendula během studia velmi úspěšně a výrazně reprezentovala naši školu v řadě postupových (i celostátních) kol soutěží. K poděkování za tento aktivní přístup připojujeme přání stejně hodnotných úspěchů a výrazných počinů i na vysoké škole!

Více...

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

1. 2. 2017, V pořadí druhý Den otevřených dveří proběhl za hojné účasti zájemců o studium na našem gymnáziu a jejich rodičů. Co všechno bylo k vidění, vyzkoušení a co se mohli dovědět, dokumentují připojené fotografie. Všem, kteří se přišli podívat, děkujeme za návštěvu!

Více...

Přednáška studentů Univerzity obrany v Brně

Přednáška studentů Univerzity obrany v Brně

27. 1. 2017, V pátek proběhla na půdě Purkyňova gymnázia prezentace Univerzity obrany, kterou zrealizovali absolventi naší školy Natálie Hanáková a Vilém Vašíček. Studenti Fakulty vojenského leadershipu poutavou formu představili žákům septimy a 3. A možnosti studia na své vysoké škole, a rovněž jim nabídli vhled do specifik vojenského života. Posluchači ocenili nejen vysokou míru informativnosti, ale i názornosti prezentace.

Více...

Sudoku - regionální kolo - máme vítěze!!!

Sudoku - regionální kolo - máme vítěze!!!

1. 2. 2017, Ve středu proběhlo na našem gymnáziu regionální kolo v luštění Sudoku, kterého se zúčastnilo 9 družstev. Naše čtyři družstva předvedla skvělé výkony a v obou kategoriích obsadila přední místa. Srdečně gratulujeme! Výsledkovou listinu a fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout po kliknutí na "více...".

Více...

1. únor je Mezinárodní den bez palmového oleje

1. únor je Mezinárodní den bez palmového oleje

Víte, že najít v obchodě sušenky bez palmového oleje je těžké? Palmový olej je na světovém trhu velmi oblíbený. Očekává se, že se produkce do roku 2030 zdvojnásobí a to znamená, že k vysazování olejných palem bude třeba více půdy.

Více...

Fotosoutěž - zapojte se!!!

Fotosoutěž - zapojte se!!!

Do pátku 21. 4. 2017 máte možnost přihlásit své fotografie na téma "Krajina a civilizace" do 9. ročníku fotosoutěže. Bližší informace zjistíte po kliknutí na "více...".

Více...

Další...

Akce dokumentů