Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Minerva cup

Minerva cup

3. 5. 2018, Ve čtvrtek proběhla v aule našeho gymnázia soutěž Minerva cup. Zúčastnilo se jí 12 týmů z celé školy, celkem 64 žáků. Celá soutěž byla rozdělená na 4 kvízy vždy po 10-12 otázkách, které se týkaly všeobecných znalostí. Poznávali jsme vlajky, úryvky písní a jejich interprety, šelmy, či zimní sporty. Na prvním místě se umístilo družstvo z kvinty, druzí byli žáci z kvarty a na třetím místě sextáni. Na závěr soutěže všichni zúčastnění dostali balíček Strážnických brambůrek a jiné ceny.

Více...

Výsledky přijímacího řízení - 4leté + 8leté studium

Výsledky přijímacího řízení - 4leté + 8leté studium

Výsledkové listiny jsou anonymní a jsou řazeny podle umístění uchazečů. Svůj výsledek přijímací zkoušky uchazeč vyhledá podle přiděleného evid. čísla, které je uvedeno v pozvánce k přijímacím zkouškám. Dnes ve středu 2. 5. 2018 v aule, v době od 14:00 do 17:00 hod., bude zákonnému zástupci uchazeče předáno rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. V případě přijetí máte možnost odevzdat zápisový lístek. V případě nepřijetí budete seznámeni s podmínkami odvolání. Pro stáhnutí výsledkových listin klikněte na "více...".

Více...

Mezinárodní výměnný pobyt studentů ze Slovinska

Mezinárodní výměnný pobyt studentů ze Slovinska

22. - 26. 4., Od neděle do čtvrtku se 22 studentů naší školy věnovalo 22 stejně starým studentům, kteří k nám přijeli ze slovinského Celje. Seznámili jsme je se Strážnicí i naší školou, uvedli je do základů našeho jazyka a předvedli naše folklorní tradice včetně tradiční techniky modrotisku...

Více...

Fyzikálně technická exkurze do Ostravy

Fyzikálně technická exkurze do Ostravy

24. - 25. 4., V úterý a ve středu se žáci 2.A, kvarty, kvinty a sexty zúčastnili za doprovodu paní profesorky Macháčkové a pana profesora Prachaře fyzikálně-technické exkurze v Ostravě.

Více...

Den Země 2018

Den Země 2018

Již tradičně jsme si Den Země připomněli na naší škole i letos. Oficiální datum 22. dubna padlo na neděli, a tak většina aktivit se odehrála již v pátek předtím – s jednou výjimkou...

Více...

Olympiáda z matematiky - okresní kolo v Hodoníně

Olympiáda z matematiky - okresní kolo v Hodoníně

17. 4. 2018, V úterý proběhla na ZŠ U Červených domků v Hodoníně okresní kola matematických olympiád v kategoriích Z6, Z7, Z8. Naší školu v nich reperezentovali žáci primy, sekundy a tercie a dosáhli velmi pěkných výsledků (čtěte na "více..."). Gratulujeme!

Více...

Mezinárodní výměnný pobyt švýcarských studentů ze Sekundarschule Andelfingen 2

Mezinárodní výměnný pobyt švýcarských studentů ze Sekundarschule Andelfingen 2

V tomto školním roce probíhá opět studentská výměna mezi Purkyňovým gymnáziem a Sekundarschule Andelfingen ze Švýcarska. Skupina 18 žáků z kvinty a třídy 2.A strávila loni na podzim osm dní ve Švýcarsku a ve druhém dubnovém týdnu nás navštívili jejich švýcarští partneři...

Více...

Další...

Akce dokumentů