Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Přijímací řízení 2021 - náhradní termín

Přijímací řízení 2021 - náhradní termín

MŠMT vydalo opatření, podle kterého může uchazeč o čtyřleté studium požádat o náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky do 14. 5. 2021 a může také vzít zpět zápisový lístek. Podrobnější informace na "více...".

Více...

Důležité informace pro zákonné zástupce

Důležité informace pro zákonné zástupce

Žádáme zákonné zástupce, aby se seznámili s informacemi souvisejícími s návratem žáků k prezenční výuce od 10. 5. 2021. Klikněte na "více..."

Více...

Informace k výuce od 10. 5. 2021

Informace k výuce od 10. 5. 2021

Informujeme žáky a rodiče o obnovení prezenční výuky od pondělí 10. 5. 2021 následujícím způsobem: žáci třídy primy a sekundy budou vyučováni prezenčním způsobem v týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021. V týdnu od 17. do 21. 5. budou ve škole žáci tercie a kvarty. Pro kompletní pokyny ředitelky gymnázia k výuce od 10. 5. klikněte na "více...".

Více...

Matematické soutěže on-line

Matematické soutěže on-line

I v této nelehké době proběhly distanční formou matematické soutěže: Matematické olympiáda (31. 3.) a Matematický klokan (19. 3.). Výborně školu v těchto soutěžích reprezentovali studenti nižšího gymnázia – primy a sekundy...

Více...

Přijímací řízení 2021 - testování na COVID-19 (21. 4.)

Přijímací řízení 2021 - testování na COVID-19 (21. 4.)

Vedení školy upozorňuje: uchazeč musí jako podmínku pro účast na přijímací zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který není starší než 7 dnů (např. nejdříve v úterý 27. 4. pro termíny 3. a 4. 5.). Testování provede a potvrzení vydá příslušná ZŠ, ve které se uchazeč vzdělává. Další informace po kliknutí na "více...".

Více...

Přijímací řízení 2021 (21. 4.)

Přijímací řízení 2021 (21. 4.)

Prosíme rodiče uchazečů, aby potvrdili přijetí e-mailu (č. 4): POZVÁNKA, KRITÉRIA, INFORMACE PRO UCHAZEČE. Tento e-mail byl odeslán: rodičům uchazečů o 4leté gymnázium - 15. 4. 2021, 12:30-14:22; rodičům uchazečů o 8leté gymnázium - 15. 4. 2021, 15:48-16:07. Toto upozornění se týká pouze rodičů, kteří přečtení e-mailu dosud nepotvrdili. Zkontrolujte prosím SPAM!

Více...

Přijímací řízení 2021

Přijímací řízení 2021

Prosíme rodiče uchazečů, aby potvrdili přijetí e-mailu (č. 2) s informací o nových termínech přijímacích zkoušek a časovým rozvrhem při psaní těchto testů. Tento e-mail byl odeslán: rodičům uchazečů o 4leté gymnázium - 22. 3. 2021, 15:42; rodičům uchazečů o 8leté gymnázium - 22. 3. 2021, 15:51. Toto upozornění se týká pouze rodičů, kteří přečtení e-mailu dosud nepotvrdili. Zkontrolujte prosím SPAM!

Více...

Další...

Akce dokumentů