Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

6. 11. 2013, Ve středu měli zájemci o studium na Purkyňově gymnáziu i jejich rodiče možnost podívat se do prostor gymnázia a seznámit se s vybavením školy i s vyučujícími, kteří pro ně připravili ukázky zajímavých způsobů výuky svých předmětů. K dispozici jim byli průvodci z řad žáků gymnázia. Ti poskytli žákům pátých a devátých tříd základních škol informace o škole a odpověděli jim i na jejich všetečné dotazy týkající se studia na škole. Pokud náhodou někdo den otevřených dveří zmeškal, nemusí litovat, počátkem února 2014 bude mít ještě jednu možnost se na gymnázium podívat. Fotografie z akce po kliknutí na "více..."

Více...

Chemici na Masarykově univerzitě

Chemici na Masarykově univerzitě

29. 9. - 1. 11. 2013, V rámci projektu „Partnerství ve vzdělávání“ se žáci naší školy pravidelně účastní odborných seminářů pořádaných na půdě Masarykovy univerzity v Brně. Letos pracovníci Ústavu chemie pořádali pro žáky partnerských středních škol popularizační přednášky, odborné semináře, demonstrace a laboratorní cvičení. Přednášek se zúčastnili žáci 4. A, kteří navštěvují seminář z chemie. Program zahrnoval úvodní přednášku, prohlídku laboratoří a praktickou část, ve které si účastníci sami vyzkoušeli jednoduché experimenty z oboru, jemuž byla věnována přednáška. Celý článek a fotografie po kliknutí na "více..."

Více...

Výměnný pobyt našich žáků v Holandsku

Výměnný pobyt našich žáků v Holandsku

26. 10. – 3. 11. 2013, V neděli 3. října se osmnáct našich žáků vrátilo z výměnného pobytu v Nizozemsku, a vypadali velmi spokojeně. Skupina devíti hochů a devíti děvčat převážně z 2. ročníku, kvinty, sexty a septimy odcestovala v sobotu 26. října pod vedením učitelů Ivy Uhrové a Jana W. Jongepiera ke svým partnerům ve městě Middelburg, aby spolu s nimi tuto zemi větrných mlýnů a tulipánů objevovali. Celý článek a fotografie po kliknutí na "více..."

Více...

Výměnný pobyt našich žáků v Holadsku

Výměnný pobyt našich žáků v Holadsku

26. 10. – 3. 11. 2013, V neděli 3. října se osmnáct našich žáků vrátilo z výměnného pobytu v Nizozemsku, a vypadali velmi spokojeně. Skupina devíti hochů a devíti děvčat převážně z 2. ročníku, kvinty, sexty a septimy odcestovala v sobotu 26. října pod vedením učitelů Ivy Uhrové a Jana W. Jongepiera ke svým partnerům ve městě Middelburg, aby spolu s nimi tuto zemi větrných mlýnů a tulipánů objevovali. Celý článek a fotografie z cesty po kliknutí na "více..."

Více...

Logická olympiáda 2013 - školní kolo

Logická olympiáda 2013 - školní kolo

8. - 21. 10. 2013, Jako každý rok se žáci našeho gymnázia zapojili do celostátního nominačního kola Logické olympiády. V týdnu od 8. do 14. října žáci nižšího gymnázia v kategorii B a od 15. do 21. října žáci vyššího a čtyřletého gymnázia v kategorii C. V kategorii B z celkového počtu 15514 soutěžících v celé republice a 2319 v Jihomoravském kraji bylo 102 žáků naší školy, z nichž 14 skončilo mezi první čtvrtinou nejlepších. V kategorii C z celkového počtu 8334 soutěžících v celé republice a 1138 v Jihomoravském kraji bylo 44 žáků naší školy, z nichž 9 skončilo mezi první čtvrtinou nejlepších a tři z nich postoupili do krajského kola, které se koná 8.listopadu v Brně. Držíme palce!

Více...

Přírodovědný klokan 2013/2014 - školní kolo

Přírodovědný klokan 2013/2014 - školní kolo

23. 10. 2013, Ve středu se žáci tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1. A a 2. A ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan v kategoriích Kadet a Junior. Soutěžící odpovídali na otázky z matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu a chemie. Do soutěže se zapojilo celkem 141 žáků. Cílem Přírodovědného klokana je podporovat zájem žáků o přírodovědné obory, prezentovat jejich zajímavost a užitečnost, mezi žáky vyhledávat talenty, podporovat jejich zájem a rozvíjet jejich nadání. Další informace po kliknutí na "více..."

Více...

Zoologická exkurze – život bobra evropského

Zoologická exkurze – život bobra evropského

17. a 22. 10. 2013, Ve čtvrtek (17. 10.) a úterý (22. 10.) se žáci třídy 2. A a septimy zúčastnili zoologických exkurzí, které byly realizovány díky přírodovědného projektu, do kterého je naše škola zapojena. Exkurze byly zaměřeny na výskyt a život bobra evropského na Strážnicku. Po úvodní přednášce se žáci vydali do okolí Strážnice, kde proběhlo pozorování a záznam výskytu bobra. Žáci si tak mohli vyzkoušet terénní praxi pod vedením Mgr. Radomíra Dohnala, zoologa z Jihočeské univerzity a dalších tří odborných pracovníků hodonínské ZOO a ekocentra. Fotografie z akce po kliknutí na "více..."

Více...

Další...

Akce dokumentů