Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo v Hodoníně

Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo v Hodoníně

16. 2. 2017, Ve čtvrtek proběhlo na hodonínském gymnáziu okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Většině našich studentů se velmi dobře podařilo zúročit svou přípravu na soutěž: V nejmladší kategorii I B naši školu výrazně reprezentovala Magdalena Břízová (sekunda), která získala 2. místo. V kategorii IIB se Jan Kobida (tercie) umístil po komunikačně promyšleném výkonu druhý a Anar Gantulga (kvarta) šestá. V nejstarší kategorii III A obsadila v tvrdé konkurenci Alžběta Hřivnová (sexta) výborné 2. místo a Alena Kobidová (sexta) 7. místo. Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu a uznání za velmi dobré výkony v okresním kole soutěže.

Více...

100. schůze Ekotýmu!!!

100. schůze Ekotýmu!!!

15. 2. 2017, Ve středu oslavil tým, který pracuje na programu Ekoškola na naší škole, významné výročí. Sešel se totiž již po sté od začátku svého působení. Ekotým se zpravidla schází jednou měsíčně a na svých schůzích probírají různé záležitosti týkající se životního prostředí, zejména spadající do témat odpady, energie, voda, prostředí školy a biodiverzita. Na výroční schůzi se mluvilo např. o projektu Menu pro změnu, akci Zdravé mlsání, oslavě Dne Země nebo organizaci Ekolečka. Od tohoto školního roku Ekotým funguje i jako školní parlament. Po samotné schůzi se členové Ekotýmu přesunuli do bufetu, kde je čekala sladká odměna, a vzápětí se ještě vyfotili u nástěnky Ekoškoly v přízemí.

Více...

Certifikát dárce 2017

Certifikát dárce 2017

Za částku 6.000,- Kč předanou Nadaci Jakuba Voráčka získalo gymnázium Certifikát dárce 2017. Tato částka byla získána prodejem výrobků z vánočních tvůrčích dílen a výtěžkem z předvánočníha Blešáku. Nadace pomáhá lidem s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní. Všem, kteří se celé této akce zúčastnili a přispěli prací nebo finančně ještě jednou děkujeme!

Více...

Soutěž - VODA

Soutěž - VODA

Ekoškola vyhlašuje soutěž na téma VODA. Vytvořte návrh na tričko (slogan, obrázek), který vyzývá k šetření pitnou vodou. Oceněny budou tři nejlepší návrhy. Termín uzavření soutěže je 28. 2. 2017.

Více...

Olympiáda v německém jazyce - okresní kolo

Olympiáda v německém jazyce - okresní kolo

8. 2. 2017, Ve středu se konalo v Břeclavi okresní kolo olympiády z němčiny v kategorii IIIA. Naši školu reprezentovala 2 děvčata ze sexty – Alena Kobidová a Alžběta Hřivnová. Alena obsadila druhé místo, Alžběta byla čtvrtá. Oběma studentkám gratulujeme za krásný úspěch a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Více...

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo v Hodoníně

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo v Hodoníně

1. 2. 2017, Ve středu proběhlo v Hodoníně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. (mladší) kategorii naši školu reprezentovala Aneta Solaříková (tercie), která v náročné soutěži (letos byl kladen důraz na znalosti jazykových vrstev, slovotvorbu a roli slova v kontextu) obsadila 10. místo. Ve 2. kategorii se Alena Kobidová (sexta) umístila čtvrtá a Vendula Letovská (oktáva), které se nejlépe ze všech vydařila slohová práce, druhá, postupuje tedy do krajského kola. Všem soutěžícím patří dík za přípravu a vynaložené úsilí a Vendule Letovské přejeme mnoho zdaru v krajském kole. Vendula během studia velmi úspěšně a výrazně reprezentovala naši školu v řadě postupových (i celostátních) kol soutěží. K poděkování za tento aktivní přístup připojujeme přání stejně hodnotných úspěchů a výrazných počinů i na vysoké škole!

Více...

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

1. 2. 2017, V pořadí druhý Den otevřených dveří proběhl za hojné účasti zájemců o studium na našem gymnáziu a jejich rodičů. Co všechno bylo k vidění, vyzkoušení a co se mohli dovědět, dokumentují připojené fotografie. Všem, kteří se přišli podívat, děkujeme za návštěvu!

Více...

Další...

Akce dokumentů