Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Přijímací řízení - VÝSLEDKY

Přijímací řízení - VÝSLEDKY

Zveřejněné seznamy obsahují přijaté (označeni žlutě) i nepřijaté uchazeče! Žádáme zákonné zástupce, aby se dostavili dnes (3. 5. 2017) od 14:00 do 17:00 hod do auly gymnázia, kde jim bude předáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. Rodiče přijatých uchazečů mohou zde odevzdat zápisový lístek. Rodiče nepřijatých uchazečů budou informování o možnostech odvolání proti nepřijetí.

Více...

Den Země 2017

Den Země 2017

V roce 1970 byl v USA vyhlášen 22. duben jako Den Země, dnes ho slaví více jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Pravidelně na jaře se k této oslavě připojuje i naše škola. Celý článek o všech aktivitách, které proběhly na gymnáziu a fotografie na "více..."

Více...

Menu pro změnu - DOTAZNÍK!!!

Menu pro změnu - DOTAZNÍK!!!

V rámci projektu Menu pro změnu bychom chtěli poprosit všechny žáky naší školy o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který se týká stravovaní ve školní jídelně - klikněte prosím na "více...". Děkujeme. (Dotazník je nastaven tak, že následující otázky se zobrazí pouze tehdy, pokud se žák stravuje ve školní jídelně.)

Více...

ChemQuest 2017

ChemQuest 2017

21. 4. 2017, V pátek proběhlo na VŠCHT v Praze finále 5. ročníku soutěže Chemquest. Jedná se o soutěž žáků základních a středních škol, jejichž úkolem je vytvořit asi dvou minutové video na určité téma Chemie&příroda. Do finále postoupila trojice žáků z kvarty - Štěpán Šimša, Michal Kuchařík a Petr Tomšej. V Praze předvedli před odbornou porotou pokusy s názvem Fluorescein, aneb kudy teče voda a Rychle rostoucí stalagmit. Gratulujeme k úspěšné reprezentaci školy. Pokus můžete shlédnout po kliknutí na "více...".

Více...

Olympiáda v biologii (kat. D) - okresní kolo v Hodoníně

Olympiáda v biologii (kat. D) - okresní kolo v Hodoníně

V pondělí 10. 4. 2017 proběhlo na základní škole Vančurova v Hodoníně okresní kolo biologické olympiády kategorie D. Naši školu úspěšně reprezentovaly žačky Lucie Sabotová (prima) a Natálie Prečanová (sekunda), které absolvovaly poznávačku rostlin a živočichů, praktickou část a teoretickou část na téma Detektivem v přírodě. Gratulujeme!

Více...

Olympiáda v biologii (kat. B) - krajské kolo v Brně

Olympiáda v biologii (kat. B) - krajské kolo v Brně

Dne 7. 4. 2017 proběhlo na Přírodovědecké fakultě MU Brno krajské kolo Biologické olympiády kategorie B. Naši školu úspěšně reprezentoval žák sexty David Koryčanský. Součástí byla poznávačka rostlin a živočichů, praktická a teoretická část na téma Budiž světlo! Gratulujeme!

Více...

Ztráty a nálezy - nové nálezy!!!

Ztráty a nálezy - nové nálezy!!!

Na našich webových stránkách byla zřízena nová rubrika "Ztráty a nálezy". Najdete ji v pravé části, v sekci "Pro studenty a zaměstnance" jako poslední položku. Vyzvednutí nálezů nebo nahlášení ztráty vyřídíte v kanceláři u paní Miriam Mrkvové.

Více...

Další...

Akce dokumentů