Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Krásné Vánoce, šťastný a zdravý rok 2021

Krásné Vánoce, šťastný a zdravý rok 2021

Přejeme Vám, abyste prožili krásné svátky Vánoc a nový rok 2021 byl zdravý a mnohem veselejší :-)

Více...

Informace:  21. - 23. 12. 2020

Informace: 21. - 23. 12. 2020

Dle pokynů Vlády ČR a MŠMT oznamuje vedení gymnázia rodičům a žákům, že výuka bude ukončena v pátek 18. 12. 2020. Informace o termínu zahájení vyučování v roce 2021 bude zveřejněn na webových stránkách.

Více...

Den otevřených dveří online - 8. 12. 2020 (8:00-12:00, 18:00-21:00)

Den otevřených dveří online - 8. 12. 2020 (8:00-12:00, 18:00-21:00)

V úterý 8. 12. mohou zájemci o studium získat informace o přijímacím řízení v roce 2021 formou videohovoru přes portál BurzaŠkol.Online. Žákům z 5. a 9. tříd ZŠ zároveň doporučujeme sledovat sekci "Uchazeč", ve které budou potřebné informace průběžně aktualizovány. Klikněte na: ...

Více...

Cena vévody z Edinburghu

Cena vévody z Edinburghu

V úterý 1. prosince 2020 přivezli zástupci Národní kanceláře DofE dva certifikáty úspěšným absolventům programu. Martin Hořák splnil bronzovou úroveň, David Novák dokonce zvládl zlatou úroveň programu! Oběma blahopřejeme! Letos nemohlo dojít k tradiční slavnostní ceremonii, ta tentokrát proběhne 16. prosince na internetu. Zájemci se mohou podívat na živý přenos. Třeba se necháte inspirovat a vstoupíte do tohoto mezinárodního projektu, který posouvá mladé lidi dál.

Více...

Informace: 7. - 11. 12. 2020

Informace: 7. - 11. 12. 2020

Výuka v týdnu 7. - 11. 12. 2020: sekunda, kvarta, septima, oktáva, 1. , 3. , 4. roč. - prezenčním způsobem = ve škole; ostatní žáci - distanční výuka = doma. V dalším týdnu 14. - 18. 12.: podle nařízení MŠMT. Všichni žáci budou přihlášeni k obědu - online je možné stravu zrušit. Sledujte prosím webové stránky školy.

Více...

Informace pro - primu, sekundu, tercii, kvartu

Informace pro - primu, sekundu, tercii, kvartu

Informujeme žáky a rodiče o obnovení prezenční výuky od pondělí 30. 11. 2020 následujícím způsobem: žáci třídy primy a tercie budou vyučováni prezenčním způsobem = ve škole, v týdnu 30. 11. - 4. 12. 2020 (žáci sekundy a kvarty zůstávají na distanční výuce). V dalším týdnu 7. - 11. 12. budou ve škole žáci sekundy a kvarty (žáci primy a tercie budou doma na distanční výuce). Pokyny k dalšímu průběhu obdrží žáci ve škole.

Více...

Maturitní ročníky - oktáva, 4. A

Maturitní ročníky - oktáva, 4. A

Od středy 25. 11. bude obnovena prezenční výuka žáků maturitních ročníků. Řiďte se pokyny svých třídních učitelů. Všichni žáci budou na středu přihlášeni k obědu. Oběd je možné odhlásit on-line do 25. 11., 5:30 hod. Nezapomeňte mít s sebou nejméně 2 roušky a sáček na jejich odložení!!!

Více...

Další...

Akce dokumentů