Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Novoroční charitativní koncert

Novoroční charitativní koncert

5. 1. 2018, Vánoční blešák i tvůrčí dílny byly za námi, a zbývala tak poslední akce v rámci projektu „Pro více úsměvů“, která spadá do programu Dobro-druzi, a tou byl novoroční koncert. V pátek jsme se probouzeli plní očekávání, ale také obav. Byl to pro nás poměrně stresující den, protože jsme si přáli, aby vše vyšlo tak, jak jsme si to naplánovali...

Více...

Vánoční besídka

Vánoční besídka

22. 12. 2017, V pátek zavládla ve škole vánoční atmosféra. Profesor hudební výchovy František Pavluš zorganizoval vánoční besídku, na níž se představili studenti naší školy. Za zpěvu vánočních písní s hudebním doprovodem se tak připravili na Vánoce. Po besídce se sešli studenti ve třídách se svými třídními učiteli, aby si rozdali dárky a rozloučili se s posledním školním dnem roku 2017.

Více...

Vánoční vinš školní muziky

Vánoční vinš školní muziky

Před Vánocemi zorganizovali naši žáci tradiční vinš a vystoupili před všemi třídami s překrásnými vánočními koledami. Děkujeme.

Více...

Ekologická soutěž tříd - VÝSLEDKY

Ekologická soutěž tříd - VÝSLEDKY

Po sečtení bodů v rámci ekologické soutěže pro třídy (sběr hliníku, víček, elektroodpadu vč. baterií) za měsíce listopad a prosinec byly stanoveny výsledky: 1. místo - 3.A (615 bodů), 2. místo - septima (344 bodů), 3. místo - sekunda (334,5 bodu). Žáci primy se mohou těšit na sladkou odměnu. Blahopřejeme!

Více...

Šachový turnaj - okresní kolo ve Vacenovicích!!!

Šachový turnaj - okresní kolo ve Vacenovicích!!!

19. 12. 2017, V úterý se ve Vacenovicích uskutečnil okresní přebor žáků základních a středních škol v šachu. Naše gymnázium excelentně reprezentovala celkem tři družstva...

Více...

Prodej výrobků z Vánočních tvůrčích dílen

Prodej výrobků z Vánočních tvůrčích dílen

20. 12. 2017, Po usušení krúželků a zabalení perníčků, které byly zhotoveny na Vánočních tvůrčích dílnách, proběhl ve středu jejich prodej. Septimánky obcházely nejen učebny a kabinety, ale i další prostory školy, aby výrobky z dílen prodávaly. Výtěžek 3.031,- Kč, za který všem děkujeme, bude využit ke stejnému účelu jako výnos z Blešáku, tj. na podporu našeho studenta. Obě akce jsou součástí projektu „Pro více úsměvů“, v rámci kterého jsou vytěžené částky zdvojnásobeny. Projekt byl podpořen Nadací Via s přispěním Nadace Karla Janečka.

Více...

Spelling Bee

Spelling Bee

20. 12. 2017, Ve středu se na naší škole konala již tradiční soutěž Spelling Bee, ve které měli žáci primy a sekundy možnost porovnat své schopnosti hláskovat anglická slova i celé věty. Soutěž nakonec vyhrálo družstvo sekundy, drobné ceny si však odnesly oba týmy. Vítězům gratulujeme a primě přejeme hodně zdaru v příštím školním roce.

Více...

Další...

Akce dokumentů