Co nabízíme?

Základní informace o studiu a dalších aktivitách a činnostech gymnázia.
  • Čtyřleté i osmileté studium (viz. Uchazeč, Student). 
  • Velmi dobré podmínky a podporu pro talentované žáky ve všech oblastech (SOČ, výtvarná výchova, cizí jazyky, přírodovědné a humanitní předměty a další - viz. Naše úspěchy). 
  • Přátelskou, klidnou a vstřícnou atmosféru ve škole a individuální přístup. 
  • Všechny předměty vyučují učitelé s odpovídajícím odborným vzděláním (plně aprobovaní). 
  • Účast v mezinárodním projektu Ekoškola (viz. Aktivity). 
  • Mezinárodní výměnné pobyty se školami ve Švýcarsku a Slovinsku (viz. Aktivity). 
  • Účast v mezinárodních projektech Comenius, Sokrates (viz. Aktivity). 
  • Příprava ke zkouškám Cambridge ESOL
  • Spolupráci s vysokými školami - partnerská škola Masarykova univerzita (viz. Partnerská univerzita). 
  • Mimoškolní aktivity - Školní pěvecký sbor, cimbálová muzika, Klub deskových her a lego robota, studentské předplatné do Slováckého divadla, zájezdy do divadel v Brně, sportovní hry
  • Gymnaziální výtvarná akademie – GYVA – výtvarný kurz pro žáky i veřejnost (viz. Aktivity). 
  • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (viz. Uchazeč). 
  • Přednášky, kulturní a sportovní akce pro žáky i veřejnost během školního roku (viz. Aktuality). 
  • Adaptační a preventivní kurzy za přítomnosti psychologa. 
  • Každoroční kulturní a historická exkurze do Vídně, Prahy
  • Lyžařské výcvikové kurzy pro první ročníky, tercii a kvintu. 
  • Velmi dobré materiální podmínky a technické vybavení v odborných učebnách, vlastní tělocvična
  • Školní bufet
  • Vlastní kuchyň a jídelna. Po dohodě možnost odběru dietní stravy – např. pro bezlepkovou a diabetickou dietu.
 
Naši nabídku si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Akce dokumentů