Oznámení krátkodobé nepřítomnosti - zletilý žák

Zletilý žák oznámí předem třídnímu učiteli svůj odchod z vyučování.

Akce dokumentů