Čtyřleté studium

Charakteristika oboru, profil absolventa
Čtyřletý studijní program
Čtyřleté gymnázium poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Žáci jsou připravováni především k dalšímu studiu na všech typech vysokých škol, popřípadě k dalšímu pomaturitnímu studiu. Důraz klademe na všeobecné vzdělání, protože to umožní v budoucnosti případnou změnu studia nebo profese.
Soubor Octet Stream Pozvánka na informační schůzku a test z cizího jazyka pro žáky 1. ročníku (šk. rok 2017/2018)
Soubor Troff document (with manpage macros) SEZNAM UČEBNIC PRO 1. ROČNÍK ŠK. ROKU 2017/2018
Soubor ISIC karta - žádost o vystavení
Soubor Pozvánka na slavnostní zahájení šk. roku 2018/2019

Akce dokumentů