Zlatý list 2018 – soutěž pro mladé přírodovědce

12. 5. 2018, V sobotu vyrazilo 12 studentů našeho gymnázia na krajské kolo biologické soutěže zvanou Zlatý list., která se konala v ekologickém centru Dúbrava v Hodoníně. Dvě šestičlenná soutěžní družstva tvořili žáci kvarty (Hexani) a žáci sekundy (Kobylka-Korýš)...

... Na biologické stezce, která vedla areálem Bažantnice a částečně i v ZOO, měřili své biologické vědomosti ve dvou tříčlenných hlídkách ze zoologie(obratlovci, bezobratlí), botaniky, astronomie a geologie s dalšími 8 družstvy z celého Jihomoravského kraje. Přichystána byl vědomostní kvíz, ale i poznávačka. Na závěr představili své projekty na téma „práce pro přírodu“. Hexani si svou soutěživostí, pílí a bohatými vědomosti zasloužili výborné 3. místo, tým Kobylka-Korýš, který soutěžil poprvé a byl jeden z mladších týmů v celé starší kategorii, se umístnil na krásném 8. místě. Na závěr soutěžního dne jsme navštívili muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně. Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia a k úspěchu gratulujeme.

FOTOGRAFIE

Akce dokumentů

Kategorie: