Zlatý list

Soutěž Zlatý list

Zlatý list 2014

Žáci našeho gymnázia vyhráli krajské kolo přírodovědné soutěže V květnu proběhlo na Ekocentru v Hodoníně krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem s hlubším zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit a porovnat jejich znalosti. Ze soutěže by měla vzejít inspirace dětí i vedoucích kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu. Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřovali znalosti dětí v oblastech: zoologie, botanika, ekologie, ochrana přírody, geologie a neživé složky ekosystému. Součástí hodnocení družstva byla i praktická celoroční práce pro přírodu. 1. místo v mladší kategorii obsadili naši žáci z primy Jan Hrdoušek, Petr Tomšej a Štěpán Šimša, kteří soutěžili za oddíl Scarabeus Strážnice. Budou reprezentovat náš kraj v národním kole, které je setkáním nejlepších kolektivů z celé ČR. Výhercům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v celostátním klání.

Zlatý list 2014 - Více...

Zlatý list 2015

16. 5. 2015, V sobotu proběhlo krajské kolo tradiční přírodovědné soutěže Českého svazu ochránců přírody – Zlatý list. Smyslem soutěže je setkání dětí s hlubším zájmem o přírodu. V jednotlivých kolech Zlatého listu soutěží šestičlenná družstva rozdělená do dvou tříčlenných hlídek. Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí v oblastech: ekologie, ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, neživé složky ekosystému (např. meteorologie, klimatologie, ad.). Šestice žáků ze třídy sekunda (Šimša Štěpán, Hrdoušek Jan, Vojtíšek David, Hartlová Tereza, Kuchařík Michal, Chytil Robert) získala první místo v našem kraji a postupuje do národního kola soutěže. Národní kolo Zlatého listu je setkáním nejlepších kolektivů z celé ČR. Je to týdenní soustředění s bohatým programem exkurzí, přednášek a dalších aktivit. Gratulujeme!

Zlatý list 2015 - Více...

Zlatý list 2018 – soutěž pro mladé přírodovědce

Zlatý list 2018 – soutěž pro mladé přírodovědce

12. 5. 2018, V sobotu vyrazilo 12 studentů našeho gymnázia na krajské kolo biologické soutěže zvanou Zlatý list., která se konala v ekologickém centru Dúbrava v Hodoníně. Dvě šestičlenná soutěžní družstva tvořili žáci kvarty (Hexani) a žáci sekundy (Kobylka-Korýš)...

Zlatý list 2018 – soutěž pro mladé přírodovědce - Více...

Akce dokumentů