Ex-Libris 2020 - Adéla Pytlová - 1. místo!

V úterý 16. června proběhlo vyhlášení výtvarné soutěže Ex-libris 2020, kterou každoročně pořádá Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.

...Téma letošní soutěže znělo: Labyrint světa, Komenský a ráj knížek. Soutěže se zúčastnilo mnoho škol a odborná komise tak měla nelehký úkol ocenit ty nejlepší.

Naše žákyně Adéla Pytlová (prima), zde v kategorii starších žáků získala skvělé 1. místo.

Její práce je na titulní straně sborníku Píšu povídky, píšu básně... a Ex libris 2020:

https://www.knihovnabbb.cz/cardfiles/card-3911/card-32187/files/pisu-povidky-pisu-basne-2020.pdf_b2d766011f060501937cc18240599c981592208129.pdf

Na vyhlášení výsledků se můžete podívat na stránkách Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana:

https://www.knihovnabbb.cz/vyhlaseni-vysledku-literarni-a-vytvarne-souteze-pisu-povidky-pisu-basne-a-ex-libris-2020

Gratulujeme!

Akce dokumentů

Kategorie: