Mladý Demosthenes

Celostátní soutěž v umění komunikace. Projekt je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a porovnání komunikačních dovedností cílové skupiny. Cílem je: porovnat komunikační dovednosti žáků II. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, studentů středních škol 1.–4. ročník; prohloubit jejich dosavadní poznatky; zdůraznit význam komunikace jako takové; podpořit komunikační aktivity na ZŠ (školní rozhlas, televize, recitační a divadelní kroužky, apod.); zdůraznit význam kultury mluveného projevu; seznámit učitele ČJ s novými trendy umění verbální komunikace a hravou formou uplatnit tyto poznatky ve výuce. Komu je projekt určen: cílovou skupinou jsou žáci II. stupně ZŠ (6.–9. třída) a víceletých gymnázií po celé ČR, tj. děti ve věku od 12 do 15 let a nově středoškolští studenti ve věku 16–19 let.Účastníci školního, regionálního a krajského kola budou soutěžit v monologu na libovolné téma.
Mladý Demosthenes - školní kolo

Mladý Demosthenes - školní kolo

6. 12. 2012 - Ve čtvrtek se 9 řečníků z nižšího gymnázia zúčastnilo školního kola soutěže v mluveném projevu Mladý Demosthenes. Mezi nejmladšími řečníky se v 1. kategorii výrazně prosadil Jošua K. Blažek z primy. Ve 2. kategorii zvítězila Vendula Letovská z kvarty, která má za sebou již několik úspěchů z předchozích ročníků soutěže. Věříme, že vítězové svými mluvenými projevy zaujmou i v brněnském regionálním kole. Mgr. Jana Šaňková

Mladý Demosthenes - školní kolo - Více...

Mladý Demosthenes - regionální kolo

Mladý Demosthenes - regionální kolo

19.2.2013 - V úterý se konalo v Brně regionální kolo soutěže Mladý Demosthenes. Této řečnické soutěže v umění komunikace reprezentovali naši školu dva zástupci. V konkurenci skoro třiceti soutěžících obsadil Jošua Křišťan Blažek (prima) ve své kategorii mladších žáků krásné 2. místo. Žákyně kvarty Vendula Letovská se umístila na 1. místě. Postoupila tak do krajského kola této soutěže. Srdečně blahopřejeme!

Mladý Demosthenes - regionální kolo - Více...

Mladý Demosthenes - školní kolo 2013

Mladý Demosthenes - školní kolo 2013

3. 12. 2013, V úterý se 13 řečníků zúčastnilo školního kola soutěže v mluveném projevu Mladý Demosthenes. Mezi nejmladšími řečníky podala v 1. kategorii nejucelenější výkon Daniela Skalková (sekunda). Ve 2. kategorii zvítězila Amálie Berčíková (tercie), a ve 3. kategorii pro nejstarší žáky se nejvýrazněji prosadila Tereza Kropíková (sexta), která se již v minulosti probojovala do celostátního kola. Věříme, že vítězové svými mluvenými projevy zaujmou i v brněnském regionálním kole. Gratulujeme! Další informace po kliknutí na „více…“

Mladý Demosthenes - školní kolo 2013 - Více...

Mladý Demosthenes - regionální kolo soutěže

Mladý Demosthenes - regionální kolo soutěže

23. 1. 2014, Ve čtvrtek proběhla v Brně regionální kola soutěže v mluveném projevu Mladý Demosthenes. Všechny tři naše soutěžící přednesly výrazné a zajímavé projevy. Daniela Skalková (sekunda), která reprezentovala naši školu v nejmladší kategorii, získala 2. místo, Amálie Berčíková (tercie) se ve 2. kategorii umístila jako druhá. Tereza Kropíková (sexta) se stala vítězkou 3. kategorie a postupuje do krajského kola. Srdečně gratulujeme!

Mladý Demosthenes - regionální kolo soutěže - Více...

Mladý Demosthenes - celostátní kolo

Mladý Demosthenes - celostátní kolo

Tereza Kropíková oslovila Prahu 15. 5. 2014, V Praze se uskutečnilo celostátní kolo 7. ročníku mezinárodní soutěže v mluveném projevu „Young Demosthenes“. V celkem čtyřech kategoriích se utkalo na 50 soutěžících, jejichž úkolem bylo připravit si vlastní projev na téma zvolené z vypsaných okruhů a přednést jej před odbornou porotou a diváky. Do celostátního kola se probojovala i Tereza Kropíková ze sexty, a díky ní tak naše škola ve finále nechyběla ani letos.

Mladý Demosthenes - celostátní kolo - Více...

Mladý Demosthenes - školní kolo

Mladý Demosthenes - školní kolo

28. 11. 2014, V pátek se 11 řečníků zúčastnilo školního kola soutěže v mluveném projevu Mladý Demosthenes. Jejich úkolem bylo pronést krátký mluvený projev na jedno z 21 centrálně zadaných témat. Mezi nejmladšími řečníky vynikl v 1. kategorii Štěpán Šimša (sekunda). Ve 2. kategorii zvítězila Natálie Vajčnerová (kvarta). O soutěž 3. a 4. kategorie (vyšší gymnázium) projevilo letos zájem jen minimum žáků. V postupovém kole soutěže budou naši školu reprezentovat zkušené a úspěšné Vendula Letovská (3. kategorie) a Tereza Kropíková (4. kategorie). Věříme, že se všem postupujícím jejich řečnické výkony v dalším kole vydaří.

Mladý Demosthenes - školní kolo - Více...

Mladý Demosthenes - celostátní kolo

Mladý Demosthenes - celostátní kolo

I letos se Purkyňovo gymnázium zúčastnilo mezinárodní soutěže v komunikaci Mladý Demosthenes. Nejlepší řečníci se mezi sebou utkali v umění monologu v pražském finále. Tereza Kropíková, která reprezentovala celý Jihomoravský kraj již potřetí, získala za svůj přesvědčivý výstup uznání poroty a byla ve své kategorii ohodnocena jako druhý nejlepší řečník v České republice. K tomuto výraznému úspěchu všichni Tereze blahopřejeme! Celý článek po kliknutí na "více..."

Mladý Demosthenes - celostátní kolo - Více...

Soutěž v mluveném projevu - školní kolo

Soutěž v mluveném projevu - školní kolo

3. 12. 2015, Ve čtvrtek se 13 řečníků zúčastnilo školního kola Soutěže v mluveném projevu. Úkolem soutěžících bylo pronést krátký improvizovaný projev na základě vylosovaného podstatného jména. Všechny přednesené projevy byly něčím výrazné a zajímavé. Mezi mladšími řečníky se prosadila v 1. kategorii Anna Hýlová (tercie). Ve 2. (starší) kategorii zvítězil Petr Svoboda (1. A), který přednesl určitě nejzdařilejší promluvu celé soutěže. V porotě zasedla letos Tereza Kropíková (septima), držitelka 2. místa v celostátní řečnické soutěži, která při vyhodnocení soutěže jednotlivým řečníkům poradila, jakých chyb se mají do budoucna vyvarovat a které své řečnické přednosti ještě více rozvinout a uplatnit.

Soutěž v mluveném projevu - školní kolo - Více...

Soutěž v mluveném projevu - školní kolo

Soutěž v mluveném projevu - školní kolo

1. 12. 2016, Ve čtvrtek se 9 řečníků zúčastnilo školního kola Soutěže v mluveném projevu. Úkolem soutěžících bylo pronést krátký improvizovaný projev na základě tří vylosovaných slov (podstatného jména, přídavného jména a slovesa). Všechny přednesené projevy byly zábavné a kultivované. Jako nejzdařilejší výstup byla ohodnocena strážnická pověst v podání Amálie Berčíkové (sexta). Druhé místo obsadil Ondřej Bačík (1. A) se svou pohádkou. O třetí místo se dělí Alžběta Hřivnová (sexta) a Jan Janča (1. A)...

Soutěž v mluveném projevu - školní kolo - Více...

Akce dokumentů