Přírodovědný klokan 2013/2014 - školní kolo

23. 10. 2013, Ve středu se žáci tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1. A a 2. A ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan v kategoriích Kadet a Junior. Soutěžící odpovídali na otázky z matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu a chemie. Do soutěže se zapojilo celkem 141 žáků. Cílem Přírodovědného klokana je podporovat zájem žáků o přírodovědné obory, prezentovat jejich zajímavost a užitečnost, mezi žáky vyhledávat talenty, podporovat jejich zájem a rozvíjet jejich nadání. Další informace po kliknutí na "více..."

Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 45 minut čistého času a maximálně mohou získat 120 bodů. Distribuce testů a jejich následné vyhodnocení prochází sítí krajských a okresních důvěrníků. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. 

Nejlepší řešitelé na naší škole: 

Kategorie KADET 

1.      Miroslava Obrtlíková – 86 bodů – tercie

2.      Antonín Sochor – 84 bodů – kvarta

3.      Ondřej Sochor – 81 bodů – kvarta

4.      Tereza Svitálková – 79 bodů – kvarta

5.      Kateřina Vymazalová – 79 bodů – kvarta

 Kategorie JUNIOR 

1.      Anna Grombířová – 115 bodů – 1. A

2.      Eva Filípková – 98 bodů – 1. A

3.      Karin Sečkařová – 95 bodů – kvinta

4.      Josef Šťastný – 91 bodů – kvinta 

5.      Martin Konečný – 91 bodů – sexta

Akce dokumentů

Kategorie: ,