Klokan - matematický a přírodovědný

Přírodovědný klokan 2013/2014 - školní kolo

Přírodovědný klokan 2013/2014 - školní kolo

23. 10. 2013, Ve středu se žáci tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1. A a 2. A ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan v kategoriích Kadet a Junior. Soutěžící odpovídali na otázky z matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu a chemie. Do soutěže se zapojilo celkem 141 žáků. Cílem Přírodovědného klokana je podporovat zájem žáků o přírodovědné obory, prezentovat jejich zajímavost a užitečnost, mezi žáky vyhledávat talenty, podporovat jejich zájem a rozvíjet jejich nadání. Další informace po kliknutí na "více..."

Přírodovědný klokan 2013/2014 - školní kolo - Více...

Přírodovědný klokan 2013/2014 - krajské kolo

Přírodovědný klokan 2013/2014 - krajské kolo

8. ročníku Přírodovědného klokana 2013 – 2014 v Jihomoravském kraji se zúčastnilo v kategorii Kadet 5.475 soutěžících a v kategorii Junior 1.744 soutěžících. Na 1. místě v kategorii Junior se v rámci Jihomoravského kraje se umístila naše žákyně Anna Grombířová (1.A) a na 3. místě ve stejné kategorii Eva Filípková (1. A). Srdečně gratulujeme! Celý článek a výsledková listina po kliknutí na „více…“

Přírodovědný klokan 2013/2014 - krajské kolo - Více...

Přírodovědný klokan 2013/2014 - celostátní kolo

Přírodovědný klokan 2013/2014 - celostátní kolo

Naše žákyně 1. ročníku Anna Grombířová dosáhla vynikajícího úspěchu v soutěži Přírodovědný klokan, který je zařazen společně s Matematickým klokanem do soutěží vyhlašovaných MŠMT. Po vítězství v krajském kole obsadila v celostátním kole 3. místo a získala 115 ze 120 možných bodů. V letošním roce se této soutěže v kategorii Junior zúčastnilo 12 191 řešitelů z celé republiky. Blahopřejeme!

Přírodovědný klokan 2013/2014 - celostátní kolo - Více...

Přírodovědný klokan 2014/2015 - školní kolo

Přírodovědný klokan 2014/2015 - školní kolo

V říjnu se žáci tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1. A a 2. A ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan v kategoriích Kadet a Junior. Nejlepšími řešiteli na naší škole se v kategorii Kadet stali: 1. Petra Ilášová (kvarta), 2. Jakub Šuráň (kvarta), 3. Miroslava Obrtlíková (kvarta). V kategorii Junior: 1. Anna Grombířová (2. A), 2. Libor Macek (2. A). Srdečně gratulujeme! Podrobnosti o soutěži po kliknutí na "více..."

Přírodovědný klokan 2014/2015 - školní kolo - Více...

Přírodovědný klokan 2014/2015 - krajské kolo - máme vítězku!

Přírodovědný klokan 2014/2015 - krajské kolo - máme vítězku!

15. 10. 2014, 9. roč. Přírodovědného klokana na úrovni Jihomoravského kraje už zná svého vítěze, lépe řečeno, svou vítězku. Stala se jí naše výborná Anička Grombířová z 2. ročníku!!! Srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí při vyhodnocení bodového zisku v celorepublikovém finále. Podrobnosti o výsledcích soutěže v Jihomoravském kraji po kliknutí na „více…“

Přírodovědný klokan 2014/2015 - krajské kolo - máme vítězku! - Více...

Přírodovědný klokan 2014/2015 - celostátní vyhodnocení - 1. místo!!!

Přírodovědný klokan 2014/2015 - celostátní vyhodnocení - 1. místo!!!

5. 1. 2015, Anička Grombířová ze 2. A zvítězila v rámci celé České republiky v 9. ročníku Přírodovědného klokana!!! Srdečně gratulujeme k velkému úspěchu! Podrobnosti o výsledcích soutěže po kliknutí na „více…“

Přírodovědný klokan 2014/2015 - celostátní vyhodnocení - 1. místo!!! - Více...

Přírodovědný klokan 2015/2016 - školní kolo

Přírodovědný klokan 2015/2016 - školní kolo

15. 10. 2015, V říjnu se na naší škole konala soutěž Přírodovědný klokan, kterou vyhlašuje Univerzita Palackého v Olomouci. Soutěžní kategorie jsou dvě - Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ). Soutěžící odpovídali na otázky z matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu a chemie. Průběh soutěže je obdobný jako u Matematického klokana. V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají správnou odpověď z pěti nabízených možností. Vyhodnocení a zpracování statistik za celou republiku se provádí v centru v Olomouci. Výsledky školního kola po kliknutí na "více..."

Přírodovědný klokan 2015/2016 - školní kolo - Více...

Přírodovědný klokan 2016/2017 - školní kolo

Přírodovědný klokan 2016/2017 - školní kolo

Na naší škole proběhla soutěž Přírodovědný Klokan pro kategorii Kadet a Junior. Žáci měli 40 minut na 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Soutěžili žáci tercie a kvarty, prvního a druhého ročníku, kvinty a sexty. První místo v kategorii Kadet obdržel Lukáš Karas ze třídy kvarta. První místo v kategorii Junior získal Jakub Šuráň ze třídy sexta. Oběma úspěšným soutěžícím gratulujeme. Autorky: Hýlová, E. Janásová (kvarta)

Přírodovědný klokan 2016/2017 - školní kolo - Více...

Přírodovědný klokan 2016/2017 - máme vítěze!!!

Přírodovědný klokan 2016/2017 - máme vítěze!!!

12. října 2016 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan, jejímž pořadatelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. V kategorii Kadet bylo celkem 40.344 řešitelů a na prvním místě se umístil Lukáš Karas ze třídy kvarta. V kategorii Junior bylo celkem 13.694 a na prvním místě se umístil Jakub Šuráň ze třídy sexta. Vítězům k velkému úspěchu srdečně gratulujeme!

Přírodovědný klokan 2016/2017 - máme vítěze!!! - Více...

Přírodovědný klokan 2019/2020 - 2. místo v celostátním kole

Přírodovědný klokan 2019/2020 - 2. místo v celostátním kole

V tomto školním roce vynikajícího úspěchu dosáhl student sexty Michal Jaroš v soutěži Přírodovědný klokan v kategorii pro středoškoláky Junior. Po vítězství v krajském kole obsadil v celostátním kole 2. místo a získal 111 ze 120 možných bodů. Letos se této soutěže v kategorii Junior zúčastnilo 14 052 řešitelů z celé republiky. Michalovi k jeho velkému úspěchu blahopřejeme!

Přírodovědný klokan 2019/2020 - 2. místo v celostátním kole - Více...

Akce dokumentů

Kategorie: ,