Bible a my - postupujeme do celostátního kola!!!

29. 11. 2017, Ve středu se nejúspěšnější soutěžící školního kola Bible a my zúčastnili okresního kola soutěže, které se uskutečnilo na ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici...

 ... Byli to ve II. kategorii (6. a 7. třída) Michaela Miklendová ze sekundy, ve III. kategorii (8. a 9. třída) Josef Janeček z kvarty a ve IV. kategorii (I. – IV. ročník středních škol) Anna Kománková z 3. A, Marie Kadubcová ze septimy a David Novák ze sexty. Naše škola byla v okresním kole úspěšná, Michaela Miklendová se umístila na 2. místě a postoupila do celostátního kola. Ve čtvrté kategorii obsadila 1. místo Anna Kománková, která rovněž postupuje do celostátního kola, na 2. místě se umístila Marie Kadubcová (náhradník do celostátního kola) a 3. místo obsadil David Novák. Celostátní kolo se uskuteční tentokrát ve Strážnici dne 23. 3. 2018.

Výhercům gratulujeme!

Akce dokumentů

Kategorie: