Bible a my (školní kolo).

Každoročně se naše škola zapojuje do soutěže Bible a my. Smyslem soutěže je zprostředkovat žákům a studentům bohatství, které tato nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha na světě představuje, její hodnoty literární, kulturní, mravní i duchovní, a tímto způsobem upozornit na její aktuálnost i v dnešní době. Organizátorem soutěže je Základní škola M. Kudeříkové Strážnice...

...

Žáci naší školy soutěží ve třech kategoriích.

2. kategorie – je určena žákům primy a sekundy

3. kategorie – je určena žákům tercie a kvarty

4. kategorie – je určena studentům vyššího gymnázia

Letos se uskutečnil již 25. ročník soutěže, na který organizátoři vybrali do jednotlivých kategorií následující témata:

2. kategorie – Josef Egyptský

3. kategorie – Proroci Elijáš a Elíša

4. kategorie – Židovsko-křesťanské pojetí víry v Matoušově evangeliu a listu Židům

Školní kolo soutěže proběhlo ve středu 11. října 2017 a účastnilo se ho 20 soutěžících.

Do 2. kategorie se přihlásilo 11 žáků, do třetí 5 žáků a do čtvrté 4 žáci.

Vítězkou 2. kategorie se stala Michaela Miklendová ze sekundy, ve 3. kategorii zvítězil Josef Janeček z kvarty a ve 4. kategorii se v soutěži nejlépe umístil David Novák ze sexty.

Okresní kolo soutěže se uskuteční na Základní škole M. Kudeříkové ve Strážnici dne 29.11.2017. Naši školu zde budou reprezentovat výherci jednotlivých kategorií, za 4. kategorii se soutěže zúčastní tři soutěžící, kromě výherce Davida Nováka ze sexty také Marie Kadubcová ze septimy, která se umístila na 2. místě a Anna Kománková z 3.A, která ve školním kole obsadila 3. místo.

Úspěšní soutěžící okresního kola postoupí do kola celostátního, které se tentokrát koná na Základní škole M Kudeříkové ve Strážnici dne 23.3.2018.

Mgr. Ludmila Mrkvová, organizátorka soutěže na PGS

Akce dokumentů

Kategorie: