Bible a my

Soutěž Bible a my vznikla v roce 1993. V letošním roce (2012/2013) probíhá už její 20. ročník podle následujícího schématu. Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích: 4. – 5. třída ZŠ 6. a 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií 8. a 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií střední školy (15 – 19 let) Základní (školní) kolo soutěže probíhá na jednotlivých školách formou testu. Organizují je učitelé na školách, otázky jsou zaslány prostřednictvím Základní školy M. Kudeříkové Strážnice (okres Hodonín, www.zsmkstr.cz) nebo přímo od okresních organizátorů soutěže (viz kontakty). Soutěžní kolo probíhá od 3. září do 31. října 2012. Okresní kolo se koná v jednotlivých okresech mezi 19. – 23. listopadem 2012. Účastní se jej vítězové školních kol jednotlivých kategorií v daném okresu. Nejprve proběhne test a po jeho opravě postupuje šest nejlepších z každé kategorie do veřejného finále, kde moderátor zadává šest úkolů, které spolu s body z testu rozhodnou, kdo zvítězí. Ústřední kolo proběhne 6. února 2013 ve Stojanově gymnáziu na Velehradě u Uherského Hradiště. Má podobný průběh jako okresní kolo s tím, že do něj postupují tři nejlepší soutěží z každého okresu a kategorie. V roce 2011/12 se ústředního kola zúčastnili zástupci 15 okresů. Pro školní (základní) kolo se vytváří všeobecný biblický test a tematicky zaměřené testy se tvoří pro okresní a s menším rozšířením pro regionální kolo. Témata pro okresní a krajská kola v jednotlivých kategoriích v roce 2012/2013: I. kategorie Poslední večeře a Ježíšovo vzkříšení II. kategorie Ester (kniha i postava SZ) III. kategorie Nehemjáš (kniha i postava SZ) IV. kategorie Stará a Nová smlouva (Ex 12-24; Evangelia; Žd 7-10)
Bible a my - školní a okresní kolo

Bible a my - školní a okresní kolo

21. 11. 2012 - V pondělí 22. října 2012 se uskutečnilo školní kolo soutěže Bible a my. Žáci byli rozděleni do tří kategorií. Druhou kategorii tvořili žáci primy a sekundy, třetí kategorii žáci tercie a kvarty a čtvrtou kategorii žáci vyššího gymnázia. Nejmladší, první kategorie, není na gymnáziu zastoupena. Celkem se soutěže účastnilo 25 žáků. Vítězem II. kategorie se stal žák primy Jošua Křišťan Blažek, vítězem III. kategorie žák kvarty Vladimír Pokorný a vítězkou III. kategorie Jordana Blažková ze septimy. Ta se stala také vítězkou této kategorie v okresním kole soutěže, které proběhlo na ZŠ MK ve Strážnici dne 21.listopadu.2012.

Bible a my - školní a okresní kolo - Více...

Bible a my - celostátní kolo

Bible a my - celostátní kolo

6.2.2013 - Ve středu proběhlo na Stojanově gymnáziu na Velehradě ústřední (celostátní) kolo soutěže Bible a my. V jubilejním 20. ročníku soutěže se do ústředního kola probojovalo více než 140 soutěžících ze čtyř soutěžních kategorií. Naše gymnázium a současně okres Hodonín ve 4. kategorii (1. - 4. roč.) reprezentovala Jordana Blažková ze septimy, která se v konkurenci čtyřiceti znalců Bible umístila na skvělém 3. místě. Jordaně srdečně blahopřejeme! Další fotografie ze soutěže naleznete ve fotogalerii.

Bible a my - celostátní kolo - Více...

Bible a my - školní

Bible a my - školní

10. 10. 2013, Naše škola se letos tradičně zapojila do soutěže Bible a my. Ve čtvrtek se konalo školní kolo, v němž se zadával všeobecný test ze znalosti Bible. Účastnilo se ho 22 žáků školy. Byli rozděleni do tří kategorií. Ve II. kategorii (prima, sekunda) soutěžili 2 žáci, ve III. kategorii (tercie, kvarta) 3 žáci a ve IV. kategorii určené pro vyšší gymnázium 17 žáků. Vítězem II. kategorie se stal žák sekundy Jošua Křišťan Blažek. Ve III. kategorii zvítězil Ondřej Chudíček z tercie a ve IV. kategorii Vladimír Pokorný z kvinty. Vítězům blahopřejeme.

Bible a my - školní - Více...

Bible a my - okresní kolo

Bible a my - okresní kolo

27. 11. 2013, Ve středu proběhlo na ZŠ Marie Kudeříkové ve Strážnici okresní kolo soutěže Bible a my. Skvělá 1. místa ve svých kategoriích získali sourozenci Blažkovi - Jordana (ve IV. kategorii) a Jošua (ve II. kategorii). Srdečně gratulujeme!

Bible a my - okresní kolo - Více...

Bible a my - ústřední kolo (Olomouc)

Bible a my - ústřední kolo (Olomouc)

12. 2. 2014, Ve středu proběhlo v Olomouci ústřední kolo XXI. ročníku celostátní soutěže Bible a my. Organizaci této soutěže zajišťuje ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnice a Česká biblická společnost. Tohoto finálového kola se ve všech 4 kategoriích zúčastnilo více než 200 žáků ze 17 okresů naší republiky. Naše gymnázium reprezentoval ve druhé kategorii žák sekundy Joshua Blažek a ve čtvrté kategorii oktavánka Jordana Blažková. Do závěrečného veřejného finále postoupilo z každé kategorie 6 nejúspěšnějších řešitelů písemného testu, který se psal v prostorách Cyrilometodějské teologické fakulty Palackého univerzity. Veřejné finále probíhalo v nádherném Trůnním sále Arcibiskupství olomouckého. Ve 4. kategorii, jež je určena žákům SŠ, patřila Jordana Blažkové k šestici postupujících a ve veřejném finále skončila na skvělém 2. místě. Tímto jí srdečně blahopřejeme.

Bible a my - ústřední kolo (Olomouc) - Více...

Bible a my - školní kolo

Bible a my - školní kolo

20. 10. 2014, V pondělí se uskutečnilo školní kolo soutěže Bible a my. Zúčastnilo se jí 14 žáků ve třech kategoriích. První místa obsadili: II. kategorie - 1. místo Tomáš Novák (prima), III. kategorie - 1. místo Marie Kadubcová (kvarta), IV. kategorie – 1. místo Anna Grombířová (2. A), 2. místo Vladimír Pokorný (sexta). Všichni uvedení žáci se zúčastní okresního kola, které se bude konat 26. 11. 2014 na Základní škole MK ve Strážnici. Srdečně gratulujeme!

Bible a my - školní kolo - Více...

Bible a my - školní kolo

Bible a my - školní kolo

26. 10. 2015, Na konci října se uskutečnilo šk. kolo soutěže Bible a my. Naši žáci se zapojili do soutěže ve třech kategoriích. Vítězem II. kat. se stal Josef Janeček, vítězem III. kat. se stal Štěpán Šimša, vítězem IV. kat. se stala Marie Kadubcová a do okr. kola postupují Marie Kadubcová, Vladimír Pokorný a Anna Kománková. Další na "více..."

Bible a my - školní kolo - Více...

Bible a my - okresní kolo

Bible a my - okresní kolo

25. 11. 2015, Ve středu se konalo na Základní škole M. Kudeříkové ve Strážnici okresní kolo soutěže Bible a my. Naši školu zde reprezentovali výherci školního kola ve třech kategoriích. Za II. kategorii se účastnil Josef Janeček ze sekundy, který se v okresním kole umístil na 3. místě. Za III. kategorii byl vyslán do okresního kola Štěpán Šimša z tercie – umístil se na 2. místě a postoupil do celostátního kola. Ve IV. kategorii postoupili do okresního kola dva žáci. Anna Kománková z 1. ročníku obsadila v okresním kole 2. místo a postoupila do celostátního kola. Vladimír Pokorný ze septimy se umístil na 4. místě. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší školy a blahopřejeme k úspěchu.

Bible a my - okresní kolo - Více...

Bible a my (školní kolo).

Bible a my (školní kolo).

Každoročně se naše škola zapojuje do soutěže Bible a my. Smyslem soutěže je zprostředkovat žákům a studentům bohatství, které tato nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha na světě představuje, její hodnoty literární, kulturní, mravní i duchovní, a tímto způsobem upozornit na její aktuálnost i v dnešní době. Organizátorem soutěže je Základní škola M. Kudeříkové Strážnice...

Bible a my (školní kolo). - Více...

Bible a my - postupujeme do celostátního kola!!!

Bible a my - postupujeme do celostátního kola!!!

29. 11. 2017, Ve středu se nejúspěšnější soutěžící školního kola Bible a my zúčastnili okresního kola soutěže, které se uskutečnilo na ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici...

Bible a my - postupujeme do celostátního kola!!! - Více...

Bible a my - okresní kolo

Bible a my - okresní kolo

Ve středu 28.11.2018 se konalo na ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici okresní kolo soutěže Bible a my. Za naši školu se ho účastnila Mariana Ivanová z primy, Josef Janeček a Michal Jaroš z kvinty. Mariana Ivanová získala 2. místo ve své kategorii a postoupila do ústředního kola, stejně jako Josef Janeček, který se ve své kategorii umístil na 1. místě. Michal Jaroš obsadil 2. místo. Ústřední kolo se bude konat v pátek 22. 3. 2019 v Brně. Soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy.

Bible a my - okresní kolo - Více...

Akce dokumentů