Olympiáda z matematiky - okresní kolo v Hodoníně

17. 4. 2018, V úterý proběhla na ZŠ U Červených domků v Hodoníně okresní kola matematických olympiád v kategoriích Z6, Z7, Z8. Naší školu v nich reperezentovali žáci primy, sekundy a tercie a dosáhli velmi pěkných výsledků (čtěte na "více..."). Gratulujeme!

...V kategorii Z6 se stal vítězem okresního kola primán Petr Ivan (18b.), který dosáhl nejvyššího možného bodového ohodnocení. Dalším v této kategorii byl primán Michal Pomajba (12b.), který získal titul úspěšného řešitel (tzn. má více než 50% bodový zisk).

V kategorii Z7 se úspěšným řešitelem stal sekundán Lukáš Londin (9b.) a dalšími řešiteli této kategorie byli sekundáni Švirgová Andrea a Skalka Tomáš.

V kategorii Z8 obsadil 3.místo v okrese úspěšný řešitel Bezděk Martin z tercie (10b.) a spolu s ním se této soutěže účastnily další řešitelky – terciánky Lucie Gazdová a Barbora Fojtíková.

27.3.2018 se konalo na Gymnáziu Brno – Vídeňská krajské kolo matematické olympiády kategorie Z9. Zde naší školu vynikajícím způsobem reprezentoval kvartán Michal Jaroš,vítěz okresního kola , který se stal ziskem 18 bodů úspěšným řešitelem kola krajského. Dalšími účastníky v okresním kole byli kvartáni Josef Janeček a Aneta Solaříková.

Všem vítězům, úspěšným řešitelům i dalším účastníkům gratulujeme a přejeme hodně zdaru v příštích ročnících MO.

 

 

Akce dokumentů

Kategorie: