Olympiáda v dějepise - celostátní kolo

Ve dnech 20. – 24. května se žák tercie Vojtěch John zúčastnil celostátního kola Dějepisné olympiády v Olomouci. Z celé republiky do něj postoupilo 36 soutěžících. Tematické zaměření soutěže bylo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb cesty jako tepny civilizace“...

... V první fázi soutěže musel Vojta napsat písemnou práci k tématu (40 stran), kterou pak obhajoval před komisí. V průběhu celého týdne soutěžící absolvovali bohatý program, v jehož rámci zpracovávali  pracovní listy s otázkami týkající se  navštívených míst, muzeí a pamětihodností Olomouce. Závěrečný test vycházel kromě doporučené literatury také z informací, které měli studenti získat v průběhu pobytu. Slavnostního zakončení Dějepisné olympiády, které se konalo v Arcibiskupském paláci, se zúčastnil i Mons. Jan Graubner. Ten zahájil slavnostní akt proslovem a poskytl reprezentační prostory k ceremoniálu. Vojta se umístil na 10. místě a podařilo se mu tak dostat mezi 10 nejlepších oceněných soutěžících. Ti se teď mohou zúčastnit letního semináře v Premonstrátské kanonii v Teplé u Mariánských Lázní. Vojto, srdečně blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy!

FOTO

Akce dokumentů

Kategorie: