Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

24. 11. 2017 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii soutěžilo 6 žáků tercie a kvarty, ve 2. kategorii 19 žáků vyššího gymnázia. Mladší i starší účastníci museli v časovém limitu vyřešit řadu jazykových úloh, které tentokrát kladly důraz na význam slov a stavbu textu, ve druhé části „olympiády“ je pak čekala slohová práce...

... Mladší soutěžící měli za úkol napsat libovolný prozaický útvar na téma „Stalo se to minulý týden“. Starší studenti zpracovali téma „Vyřčená slova nelze vzít zpět“. Do okresního kola postupuje v 1. kategorii Michal Jaroš (kvarta). Ve 2. kategorii získaly nejvíce bodů (a postupují tedy do okresního kola) Alena Kobidová (1. místo - septima) a Vendula Evjáková (2. místo - septima). Vítězům blahopřejeme. Hodně zdaru v okresním kole soutěže!

Akce dokumentů

Kategorie: