Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je pro žáky ZŠ a SŠ. Cílem je umožnit žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící v časovém rozpětí - gramatika do 60 min., sloh do 60 min. Na odborném zajištění OČJ se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. OČJ je jednotná pro celou ČR, pořádá se každoročně a skládá se z několika kol (školní, okresní, krajské a ústřední) a kategorií.
Vyhodnocení výsledků Olympiády v českém jazyce (školní kolo)

Vyhodnocení výsledků Olympiády v českém jazyce (školní kolo)

13. 12. 2012 - Vyhodnocení: 28. a 29. listopadu 2012 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Ve středu 28. listopadu soutěžilo v 1. kategorii 8 žáků tercie a kvarty. Ve čtvrtek 29. listopadu se ve 2. kategorii zúčastnilo 28 žáků vyššího gymnázia. Mladší i starší účastníci museli v časovém limitu vyřešit řadu jazykových úloh, ve druhé části soutěže je pak čekal slohový úkol. Do okresního kola postupuje v 1. kategorii Vendula Letovská (kvarta), ve 2. kategorii Marie Svobodová (3. A) a Daniela Uřičářová (kvinta). Gratulujeme!

Vyhodnocení výsledků Olympiády v českém jazyce (školní kolo) - Více...

Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo

Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo

7. 2. 2013 – Ve čtvrtek proběhlo v Hodoníně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V kategorii I reprezentovala naši školu Vendula Letovská (kvarta), která získala jen o 5 bodů méně než vítěz soutěže a skončila na 8. místě. V kategorii II zvítězila Marie Svobodová z 3. A. Daniela Uřičářová (kvinta) obsadila 4. místo. Vítězná Marie Svobodová bude v dubnu soutěžit v krajském kole Olympiády. Gratulujeme! Mgr. Jana Šaňková.

Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo - Více...

Olympiáda z českého jazyka - školní kolo (1., 2. kategorie)

Olympiáda z českého jazyka - školní kolo (1., 2. kategorie)

26. 11. 2013, V listopadu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii soutěžilo 14 žáků tercie a kvarty, ve 2. kategorii 36 žáků vyššího gymnázia. Mladší i starší účastníci museli v časovém limitu vyřešit řadu jazykových úloh, ve druhé části soutěže je pak čekal slohový úkol. Po vyhodnocení všech prací byly stanoveny výsledky: 1. kategorie – 1. Jakub Šuráň (tercie – postup do okr. kola), 2. Alžběta Hřivnová (tercie), 3. Anna Bezděková (tercie), 2. kategorie – 1. Barbora Hořáková (kvinta – postup do okr. kola), 2. Daniela Uřičářová (sexta – postup do okr. kola), 3. Aneta Gajdoštíková (kvinta). Gratulujeme!

Olympiáda z českého jazyka - školní kolo (1., 2. kategorie) - Více...

Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo

Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo

6. 2. 2014, Ve čtvrtek proběhlo v Hodoníně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V kategorii I reprezentoval naši školu Jakub Šuráň (tercie), který získal v konkurenci většinou o rok starších žáků jen o 6 bodů méně než vítěz soutěže a umístil se jako 12. V kategorii II Daniela Uřičářová (sexta) vybojovala (hlavně díky své velmi zdařilé slohové práci) 3. místo a postupuje do krajského kola. Barbora Hořáková (kvinta) získala 5. místo. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za velmi solidní reprezentaci školy.

Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo - Více...

Olympiáda z českého jazyka - školní kolo

Olympiáda z českého jazyka - školní kolo

24. a 25. 11. 2014 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii soutěžilo 17 žáků tercie a kvarty, ve 2. kategorii 13 žáků vyššího gymnázia. Mladší i starší účastníci museli v časovém limitu vyřešit řadu jazykových úloh, ve druhé části soutěže je pak čekal slohový úkol („Pohled z okna“ pro mladší kategorii a „Podzimní dny“ pro starší účastníky soutěže). Do okresního kola postupuje v 1. kategorii Vendula Evjáková (kvarta), ve 2. kategorii Daniela Uřičářová (septima) a Barbora Hořáková (sexta). Gratulujeme!

Olympiáda z českého jazyka - školní kolo - Více...

Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo

Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo

5. 2. 2015, Ve středu proběhlo v Hodoníně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. (mladší) kategorii naši školu reprezentovala Vendula Evjáková (KVARTA), která z výborného 4. místa postupuje do krajského kola soutěže. Ve 2. kategorii obsadila Daniela Uřičářová (SEPTIMA) 5. a Barbora Hořáková (SEXTA) 6.místo. Všem soutěžícím patří dík za přípravu na soutěž i vynaložené úsilí a Vendule Evjákové přejeme mnoho zdaru v krajském kole.

Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo - Více...

Olympiáda z českého jazyka (I. kategorie) - školní kolo.

Olympiáda z českého jazyka (I. kategorie) - školní kolo.

V prosinci 2015 proběhla školní kola Olympiády v českém jazyce. Do okresního kola postupuje v 1. kategorii David Novák (kvarta), který si nejlépe poradil s náročnou jazykovou částí. Ve 2. kategorii získaly nejvíce bodů (a postupují tedy do okresního kola) Alena Kobidová (kvinta) a Vendula Letovská (septima). Vítězům blahopřejeme. Hodně zdaru v okresním kole soutěže! Celý příspěvek na "více..."

Olympiáda z českého jazyka (I. kategorie) - školní kolo. - Více...

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

8. 2. 2016, V pondělí proběhlo v Hodoníně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii (mladší) naši školu reprezentoval David Novák (kvarta), který v náročné soutěži (letos byl kladen velký důraz na gramatické znalosti) obsadil 21. místo. Ve 2. kategorii se Alena Kobidová (kvinta) umístila třetí a postupuje do krajského kola soutěže. Vendula Letovská (septima) získala 5. místo. Všem soutěžícím patří dík za přípravu a vynaložené úsilí. Aleně Kobidové přejeme mnoho zdaru v krajském kole.

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo - Více...

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

23. listopadu 2016 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii soutěžilo 9 žáků tercie a kvarty, ve 2. kategorii 28 žáků vyššího gymnázia. Mladší i starší účastníci museli v časovém limitu vyřešit řadu jazykových úloh, které tentokrát kladly důraz na význam a tvoření slov, ve druhé části „olympiády“ je pak čekala slohová práce...

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo - Více...

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo v Hodoníně

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo v Hodoníně

1. 2. 2017, Ve středu proběhlo v Hodoníně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. (mladší) kategorii naši školu reprezentovala Aneta Solaříková (tercie), která v náročné soutěži (letos byl kladen důraz na znalosti jazykových vrstev, slovotvorbu a roli slova v kontextu) obsadila 10. místo. Ve 2. kategorii se Alena Kobidová (sexta) umístila čtvrtá a Vendula Letovská (oktáva), které se nejlépe ze všech vydařila slohová práce, druhá, postupuje tedy do krajského kola. Všem soutěžícím patří dík za přípravu a vynaložené úsilí a Vendule Letovské přejeme mnoho zdaru v krajském kole. Vendula během studia velmi úspěšně a výrazně reprezentovala naši školu v řadě postupových (i celostátních) kol soutěží. K poděkování za tento aktivní přístup připojujeme přání stejně hodnotných úspěchů a výrazných počinů i na vysoké škole!

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo v Hodoníně - Více...

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

24. 11. 2017 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii soutěžilo 6 žáků tercie a kvarty, ve 2. kategorii 19 žáků vyššího gymnázia. Mladší i starší účastníci museli v časovém limitu vyřešit řadu jazykových úloh, které tentokrát kladly důraz na význam slov a stavbu textu, ve druhé části „olympiády“ je pak čekala slohová práce...

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo - Více...

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

V pondělí 29. ledna Michal Jaroš (kvarta), Vendula Evjáková (septima) a Alena Kobidová (septima) reprezentovali naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce, které se konalo v Hodoníně. Vedle jazykovědných úloh psali soutěžící slohovou práci, tentokrát o vyučovacím předmětu, který by rádi přidali do školního rozvrhu hodin (mladší kategorie), a o svých silných stránkách (kategorie starší). Všichni tři soutěžící si vedli velmi dobře. Nejvíce se tentokrát dařilo Vendule Evjákové, která ve své kategorii získala druhé místo, a postupuje do krajského kola soutěže.

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo - Více...

Olympiáda z ČJ - školní kolo

Olympiáda z ČJ - školní kolo

V úterý 20. listopadu 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii soutěžilo 8 žáků tercie a kvarty, ve 2. kategorii 26 žáků vyššího gymnázia. Mladší i starší účastníci nejprve řešili různorodé jazykové úkoly. Ve druhé části „olympiády“ pak soutěžící čekala slohová práce, tentokrát na téma „Co všechno umí světlo“ (kategorie I) a „Stojím tu už celá staletí“ (kategorie II). Do okresního kola postupuje v 1. kategorii Alžběta Mikesková (tercie). Ve 2. kategorii získali nejvíce bodů (a postupují tedy do okresního kola) Vendula Evjáková (oktáva) a Marek Galuška (1. A). Vítězům blahopřejeme a děkujeme za účast v soutěži i ostatním, kteří si mnohdy vedli velmi dobře. Zejména některé slohové práce zasluhují obdiv a pozornost.

Olympiáda z ČJ - školní kolo - Více...

Olympiáda v ČJ - okresní kolo

Olympiáda v ČJ - okresní kolo

29. 1. 2019, V úterý proběhlo na ZŠ Očovská v Hodoníně okresní kolo Olympiády v českém jazyce...

Olympiáda v ČJ - okresní kolo - Více...

Olympiáda v českém jazyce (školní kolo)

Olympiáda v českém jazyce (školní kolo)

Ve středu 27. listopadu 2019 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii soutěžilo 6 žáků tercie a kvarty, ve 2. kategorii 20 žáků vyššího gymnázia.

Olympiáda v českém jazyce (školní kolo) - Více...

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

21. ledna 2020 proběhlo na ZŠ Očovská v Hodoníně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. (mladší) kategorii naši školu úspěšně reprezentoval Vojtěch John (kvarta), který svým vyrovnaným výkonem získal 4. místo. Ve 2. kategorii obsadila Eliška Hartmanová (sexta) 3. místo a David Novák (oktáva) 5. místo. Všem soutěžícím patří dík a uznání za přípravu na okresní kolo soutěže a za vynaložené úsilí.

Olympiáda v českém jazyce - Více...

Akce dokumentů