Olympiáda z biologie

Olympiáda z biologie 2013/2014 - školní kolo (kategorie C, D)
12. 2. 2014, Ve středu se konalo školní kolo Olympiády z biologie. V kategorii C se jí zúčastnilo 15 žáků. Barbora Šebestová (kvarta) a Jakub Šuráň (tercie) získali stejný a zároveň nejvyšší počet bodů. Tím se oba umístili na 1. – 2. místě a postupují do okresního kola. 3. místo obsadila Amálie Františka Rosíková z tercie. V mladší kategorii D řešilo úkoly olympiády 14 žáků. 1. místo patří Davidu Novákovi (sekunda), 2. místo Štěpánce Vrhelové (sekunda) a 3. místo Julii Kurucové (sekunda). David a Štěpánka postupují do okresního kola. Všem srdečně gratulujeme!!!
Olympiáda z biologie 2013/2014 - školní kolo (kategorie A, B)
27. 2. 2014, Minulý týden proběhlo školní kolo biologické olympiády. Kategorie A se zúčastnilo 9 žáků. Na 1. místě se umístil Jakub Vojtíšek, na 2. místě Jakub Tomšej (oba 4. A). Na 3. místě se pak umístila Kateřina Semrádová (oktáva). V mladší kategorie B soutěžilo 25 žáků. 1. místo obsadil Josef Šťastný (kvinta), 2. místo Barbora Hrdoušková (sexta) a 3. místo patří Jiřímu Slezákovi (sexta). První dva z každé kategorie postupují do krajského kola, které se bude konat v Brně. Všem gratulujeme.
Olympiáda z biologie 2014/2015 - školní kolo (kateg. C)
30. 10. 2014 - Ve čtvrtek proběhlo školní kolo Olympiády z biologie v kategorii C, kterého se zúčastnili žáci tercie a kvarty. Součástí úkolů bylo poznávání rostlin, hub a živočichů, test a laboratorní práce. Všechny úkoly důkladně prověřily znalosti žáků z biologie. Z 26 účastníků se na 1. místě umístila Rozálie Františka Rosíková (66 bodů) a na 2. místě Alena Kobidová (61,5 bodu), obě postupují do okresního kola. Gratulujeme!
Olympiáda z biologie 2014/2015 - školní kolo (kateg. B)
V únoru proběhlo školní kolo Biologické olympiády v kategorii B, kterého se zúčastnili žáci prvního, druhého ročníku, sexty a kvinty. Součástí úkolů bylo poznávání rostlin, hub a živočichů, vědomostní test a laboratorní práce. Všechny úkoly důkladně prověřily znalosti žáků z biologie. Na 1. místě se umístila Marie Hrdoušková (1.A) a na 2. místě Jan Sečkař (2.A), oba postupují do krajského kola, které se uskuteční 10. 4. 2015 v Brně na Masarykově univerzitě. Gratulujeme!
Olympiáda z biologie 2014/2015 - školní kolo (kateg. D)
V únoru proběhlo školní kolo Biologické olympiády v kategorii D, kterého se zúčastnili žáci primy a sekundy. Součástí úkolů, zaměřených na život stromů, bylo poznávání rostlin, hub a živočichů, vědomostní test a laboratorní práce. Všechny úkoly důkladně prověřily znalosti žáků z biologie. Na 1. místě se umístil Jan Hrdoušek (sekunda) a na 2. místě Štěpán Šimša (sekunda), oba postupují do okresního kola, které se uskuteční 23. 4. 2015 na ZŠ Veselí nad Moravou. Gratulujeme!
Olympiáda z biologie - okresní kolo (kategorie D)
23. 4. 2015, Na ZŠ Hutník ve Veselí nad Mor. proběhlo okresní kolo Biologické olympiády v kategorii D. Součástí úkolů, zaměřených na život stromů, bylo poznávání rostlin, hub a živočichů, vědomostní test a laboratorní práce. Na 3. místě se umístil Jan Hrdoušek (sekunda), který postupuje do krajského kola. Na 5. místě se umístil Štěpán Šimša (sekunda), kterému postup utekl o jedno místo. Gratulujeme!
Olympiáda z biologie - okresní kolo (kategorie C)
15. 4. 2014 - Ve středu proběhlo na ZŠ Hutník okresní kolo Olympiády z biologie v kategorii C. Mezi 26 účastníky se Rozálie Františka Rosíková (121 bodů) umístila na výborném 5. místě a Alena Kobidová (103,5 bodů) na 10. místě. Postup do krajského kola Rozárce Rosíkové bohužel unikl o jedno postupové místo.
Olympiáda z biologie 2015/2016 - školní kolo (kategorie C)
13. 1. 2016, Ve středu proběhlo školní kolo biologické olympiády, kategorie C. Olympiáda zahrnovala teoretickou část, poznávání rostlin, živočichů a hub a praktickou část. Na prvním místě se umístil Štěpán Šimša (tercie), na druhém místě Jan Hrdoušek (tercie) a třetí místo obsadil David Novák (kvarta). První dva soutěžící postupují do okresního kola, které se bude konat 13. 4. 2016 na ZŠ Vančurova v Hodoníně. Gratulujeme!
Olympiáda z biologie
25. 1. 2017, Ve středu proběhlo školní kolo Biologické olympiády, kategorie D. Olympiáda zahrnovala teoretickou část, poznávání rostlin, živočichů a hub a praktickou část na téma Detektivem v přírodě. Na 1.místě se umístila Sabotová Lucie (prima), na 2.místě Prečanová Natálie (sekunda) a 3. místo obsadila Futáková Blanka (sekunda). První dvě soutěžící postupují do okresního kola, které se bude konat 20. 4. 2017 na základní škole Vančurova v Hodoníně. Gratulujeme!
Olympiáda v biologii (kat. B) - krajské kolo v Brně
Dne 7. 4. 2017 proběhlo na Přírodovědecké fakultě MU Brno krajské kolo Biologické olympiády kategorie B. Naši školu úspěšně reprezentoval žák sexty David Koryčanský. Součástí byla poznávačka rostlin a živočichů, praktická a teoretická část na téma Budiž světlo! Gratulujeme!
Olympiáda v biologii (kat. D) - okresní kolo v Hodoníně
V pondělí 10. 4. 2017 proběhlo na základní škole Vančurova v Hodoníně okresní kolo biologické olympiády kategorie D. Naši školu úspěšně reprezentovaly žačky Lucie Sabotová (prima) a Natálie Prečanová (sekunda), které absolvovaly poznávačku rostlin a živočichů, praktickou část a teoretickou část na téma Detektivem v přírodě. Gratulujeme!
Olympiáda z biologie - okresní kolo v Hodoníně
12. 4. 2018, Ve čtvrtek se v Hodoníně uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády. Za naše gymnázium byly vyslány studentky sekundy Lucie Sabotová a Jasmína Londinová, které v konkurenci okresních škol obsadili 19. a 20. místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Akce dokumentů