Olympiáda v ruském jazyce

NIDM podporuje vzdělávání v cizích jazycích mj. formou celostátních soutěží. Soutěže jsou koncipovány jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor. Kromě jiných cen získávají vítězové soutěží stipendijní pobyty a jazykové kurzy. Celostátní kola hostí významné instituce jako Ruské středisko vědy a kultury. Počet studentů se zájmem o Soutěž v jazyce ruském, která je zatím určena pouze středním školám, v poslední době stoupá.
Olympiády v ruském jazyce - školní kolo

Olympiády v ruském jazyce - školní kolo

13. 12. 2012 - Výsledky školního kola Olympiády v ruském jazyce. Školní kolo Olympiády v ruském jazyce se konalo 13. 12. 2012. Soutěžilo se ve 3 kategoriích. V kategorii ZŠ byly 2 žákyně, kategorie SŠI se zúčastnily 3 žákyně, v kategorii SŠII soutěžilo 5 žákyň. Kategorie ZŠ: 1. místo - Vendula Letovská (kvarta), 2. místo - Renata Falešníková (kvarta); kategorie SŠI: 1. místo - Zuzana Machálková (3. B), 2. místo -Petra Šebestová (kvinta), 3. místo - Kateřina Zajíčková (2. A); kategorie SŠII: 1. místo - Tamara Kubálková (septima), 2. místo - Miroslav Škodáková (4. B), 3. místo - Jana Berčíková (oktáva). Vítězové jednotlivých kategorií postupují do krajského kola soutěže. Přesné datum bude sděleno později. Gratulujeme!

Olympiády v ruském jazyce - školní kolo - Více...

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo - kategorie ZŠ, SŠI, SŠII

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo - kategorie ZŠ, SŠI, SŠII

14. 3. 2013 – Ve čtvrtek se v Brně konalo krajské kolo olympiády v ruském jazyce ve všech kategoriích. Vendula Letovská, studentka kvarty, obsadila v kategorii ZŠ za Jihomoravský kraj 2. místo a skončila i celkově v rámci krajů Vysočina, Jihomoravský a Zlínský na krásném 2. místě. Zuzana Machálková, studentka 3. B, se umístila v kategorii SŠI v Jihomoravském kraji na 2. místě a toto místo obhájila i v celkovém hodnocení tří krajů. Za svůj sympatický výkon obdržela od přítomných účastníků své kategorie nejvyšší ocenění vox populi. Ani Miroslava Škodáková, studentka 4. B třídy, nezklamala. Obsadila v nejvyšší kategorii SŠII krásné 3. místo a celkově se umístila v rámci tří krajů na 4. místě. Děvčatům děkujeme a gratulujeme!

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo - kategorie ZŠ, SŠI, SŠII - Více...

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo

5. 2. 2014,Ve středu proběhlo v Lužánkách krajské kolo Soutěže v ruském jazyce v kategoriích ZŠ, SŠI a SŠII. Společně soutěžily kraje Jihomoravský, Zlínský a Vysočina. V kategorii ZŠ nás reprezentovala Tereza Svitálková z kvarty, která obsadila krásné 3. místo. Stejného umístění dosáhla v kategorii SŠI Vendula Letovská z kvinty. V rámci Jihomoravského kraje byla třetí, celkově pátá. Studentka oktávy Tamara Kubálková se předvedla ve vynikající formě, což jí zajistilo 2. místo. Blahopřejeme a děkujeme.

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo - Více...

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo

8. 12. 2014, V pondělí se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v ruštině. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii SŠI nás bude v krajském kole reprezentovat žákyně kvinty Tereza Svitálková, 2. místo obsadila ze stejné třídy Monika Hýlová. V kategorii SŠII dosáhla žákyně septimy Natálie Hanáková nejvyšší počet bodů. Za ní se umístily Petra Šebestová ze stejné třídy a Vendula Letovská ze sexty. Srdečně blahopřejeme! Fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků po kliknutí na "více...".

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo - Více...

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo

10. 3. 2015, V úterý minulý týden proběhlo v Brně krajské kolo olympiády v ruském jazyce. Naši školu reprezentovaly Tereza Svitálková z kvinty a Natálie Hanáková ze septimy. Ve velmi dobře obsazených kategoriích naše děvčata nezklamala. Tereza Svitálková obsadila 5. místo a Natálie Hanáková byla celkově čtvrtá. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů ve studiu.

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo - Více...

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo

10. 12. 2015, Ve čtvrtek se uskutečnilo školní kolo Olympiády v ruském jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii SŠI nás bude v krajském kole reprezentovat Anička Grombířová (3.A), 2. místo obsadila Patricie Urbanová (3.A). V kategorii SŠII dosáhla nejvyššího počtu bodů Petra Šebestová (oktáva). Na 2. místě se umístila Renáta Falešníková (septima). Srdečně blahopřejeme! Fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků po kliknutí na "více...".

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo - Více...

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo

22. 2. 2016, V pondělí se v Brně uskutečnilo krajské kolo olympiády z ruštiny. Naši školu reprezentovaly v kategorii SŠI Anna Grombířová (3.A) a v kategorii SŠII Petra Šebestová (oktáva). Naše děvčata nezklamala. Anička obsadila skvělé 2. místo a stala se i náhradnicí pro celostátní kolo. Peťka obsadila celkově výborné 5. místo. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo - Více...

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo

8. 12. 2016, Ve čtvrtek se uskutečnilo školní kolo olympiády z ruského jazyka. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii ZŠ vyhrála žákyně kvarty Eliška Janásová, 2. místo obsadil také žák kvarty Martin Šebesta. V kategorii SŠ II získala žákyně septimy Tereza Svitálková prvenství, 2. místo obsadila žákyně oktávy Renáta Falešníková a na krásném třetím místě se umístila žákyně septimy Monika Hýlová. Gratulujeme!

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo - Více...

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo

1. 3. 2017, Ve středu se v Brně Lužánkách konalo krajské kolo olympiády v ruském jazyce v kategoriích ZŠ, SŠ I, SŠ II a SŠ III. Naši školu reprezentovala v kategorii ZŠ Eliška Janásová z kvarty, která dosáhla výborného úspěchu a vybojovala skvělé 2. místo. V kategorii SŠ II soutěžila žákyně septimy Tereza Svitálková, které se sice nepodařilo dostat se mezi tři nejlepší, přesto jí patří poděkování za důstojnou reprezentaci Purkyňova gymnázia. Elišce k dosaženému úspěchu ještě jednou srdečně blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo - Více...

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo

14. 12. 2017, Ve čtvrtek se uskutečnilo školní kolo olympiády z ruštiny. Žákyně soutěžily ve dvou kategoriích. V kategorie SŠ I obsadila 1. místo žákyně kvinty Eliška Janásová. Byla také jedinou soutěžící této kategorie. V kategorii SŠ II byla nejlepší žákyně oktávy Adéla Malárová, 2. příčku obsadila žákyně téže třídy Tereza Svitálková. Termín konání krajského kola pro obě kategorie je 12. 2. 2018 v Lužánkách. Co nejsrdečněji gratulujeme.

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo - Více...

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo v Brně

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo v Brně

16. 2. 2017, V pátek 16. 2. 2018 se v Brně Lužánkách konalo krajské kolo olympiády v ruském jazyce v kategoriích ZŠ, SŠ I, SŠ II a SŠ III. Purkyňovo gymnázium reprezentovala děvčata ve dvou kategoriích.V kategorii SŠ I soutěžila žákyně kvinty Eliška Janásová, která se v silné konkurenci skvěle prosadila, vybojovala výborné 2. místo a je nominována jako náhradnice do celostátního kola. V silně obsazené kategorii SŠ II si velmi dobře vedla žákyně oktávy Adéla Malárová, která se umístila celkově na 4. místě se ztrátou jediného bodu na soutěžící, která obsadila 3. místo. Oběma děvčatům srdečně blahopřejeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia a přejeme jim hodně dalších úspěchů.

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo v Brně - Více...

Školní kolo olympiády v ruském jazyce

Školní kolo olympiády v ruském jazyce

Ve středu 12.12.2018 proběhlo školní kolo olympiády z ruštiny. Soutěže se zúčastnila v kategorii SŠ II žákyně sexty Eliška Janásová, která bude v Brně reprezentovat naši školu v krajském kole.

Školní kolo olympiády v ruském jazyce - Více...

Krajské kolo olympiády v ruském jazyce

Krajské kolo olympiády v ruském jazyce

V pátek 22. března 2019 se konalo v Brně Lužánkách krajské kolo olympiády v ruském jazyce. Naši školu reprezentovala v nejvyšší kategorii SŠ II žákyně sexty Eliška Janásová. Přestože všichni soutěžící byli o dva roky starší, dokázala se Eliška v silné konkurenci jedenácti účastníků prosadit a vybojovala skvělé 2. místo, které ji zároveň nominuje jako náhradnici do ústředního kola soutěže. Elišce patří velká gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci našeho gymnázia.

Krajské kolo olympiády v ruském jazyce - Více...

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo

11. 12. 2019 proběhlo školní kolo olympiády v ruštině. Soutěže se zúčastnila v kategorii SŠII žákyně septimy Eliška Janásová, která bude v Brně reprezentovat naši školu v krajském kole. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo - Více...

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo

V pátek 6. března 2020 se v Brně Lužánkách konalo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Purkyňovo gymnázium reprezentovala v kategorii SŠ II žákyně septimy Eliška Janásová, která již 4 roky slaví úspěchy v této soutěži. I tentokrát Eliška skvěle obstála v konkurenci sedmi gymnázií Jihomoravského kraje a vybojovala krásné 2. místo, které ji nominuje i jako náhradnici do celostátního kola. Nutno dodat, že od vítěze dělil tentokrát Elišku jeden jediný bod. K tomuto úspěchu Elišce srdečně gratulujeme a zároveň děkujeme za příkladnou reprezentaci našeho gymnázia.

Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo - Více...

Akce dokumentů