Olympiáda v AJ - okresní kolo

V úterý 23. 3. se konalo okresní kolo soutěže v AJ. Vzhledem k protiepidemickým opatřením se celá soutěž konala v online prostředí. Podrobné informace po kliknutí na "více..."

... Naši školu reprezentovali: Mariana Břízová z primy, Jan Janeček z kvarty, Michaela Miklendová z kvinty a Magdalena Břízová ze sexty. V kategorii II.B se Jan Janeček umístil na 3. místě a v kategorii III.A se Michaela Miklendová umístila na 2. místě a Magdalena Břízová na 3. místě. Všem žákům gratulujeme! Děkujeme za přípravu na soutěž a za reprezentaci naší školy. 

Akce dokumentů

Kategorie: