Přijímací řízení 2021 - 2. kolo

Ředitelka gymnázia vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení​ do prvního ročníku studijního oboru 79-41-K/81 gymnázium – všeobecné osmileté studium, pro školní rok 2021/2022 na čtvrtek 21. června 2021. Podrobnější informace po kliknutí na "více..."

Druhé kolo přijímacího řízení 

Ředitelka gymnázia, jehož činnost vykonává Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace, podle ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení​ do prvního ročníku studijního oboru 79-41-K/81 gymnázium – všeobecné osmileté studium, pro školní rok 2021/2022 na čtvrtek 21. června 2021.

V druhém kole se koná školní příjímací zkouška, výsledky jednotné přijímací zkoušky se nezapočítávají do hodnocení (viz kritéria pro druhé kolo PŘ - ZDE).

Uchazeč odevzdá ředitelce střední školy přihlášku pro druhé kolo přijímacího řízení nejpozději do středy 9. června osobně nebo poštou.

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

 

Všechny podklady je nejlépe osobně doručit do kanceláře gymnázia v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00.

Na přihlášce nevyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Pokud by z nějakého důvodu nešlo na přihlášce vyřídit potvrzení známek ze strany základní školy, je nezbytné spolu s přihláškou zaslat ověřené kopie příslušných vysvědčení, ze kterých lze vyčíst požadované známky. Nebo přinést spolu s přihláškou originály vysvědčení. Jejich kopie a ověření si zajistí naše škola.

Akce dokumentů

Kategorie: