Přijímací řízení 2021

Přihlášky k jednotným přijímacím zkouškám mohou zájemci o studium poslat doporučeně poštou nebo vhodit do nerezové schránky v zádveří hlavního vchodu. Potvrzení o převzetí přihlášky obdržíte na email uvedený na přihlášce.

Akce dokumentů

Kategorie: