Chemici na Masarykově univerzitě

29. 9. - 1. 11. 2013, V rámci projektu „Partnerství ve vzdělávání“ se žáci naší školy pravidelně účastní odborných seminářů pořádaných na půdě Masarykovy univerzity v Brně. Letos pracovníci Ústavu chemie pořádali pro žáky partnerských středních škol popularizační přednášky, odborné semináře, demonstrace a laboratorní cvičení. Přednášek se zúčastnili žáci 4. A, kteří navštěvují seminář z chemie. Program zahrnoval úvodní přednášku, prohlídku laboratoří a praktickou část, ve které si účastníci sami vyzkoušeli jednoduché experimenty z oboru, jemuž byla věnována přednáška. Celý článek a fotografie po kliknutí na "více..."

Akce dokumentů

Kategorie: