Adaptační kurz 1. ročníku

11. - 12. 9. 2013, V úterý a ve středu se noví žáci třídy 1.A zúčastnili v Rekreačním středisku Vápenky adaptačního kurzu. Ten byl zaměřen nejen na prevenci sociálně-patologických jevů, ale také na nácvik a rozvoj sociálních dovedností, jako je např. umění naslouchat, zvládání stresových situací či rozvoj zdravého sebevědomí. Kurz vedl psycholog Pedagogicko-psychologické poradny Hodonín Mgr. Jaroslav Mrkva za spoluúčasti třídního učitele Mgr. Petra Šimlíka a školního metodika prevence PhDr. Jaroslava Žáka.

Akce dokumentů

Kategorie: