Zájezdy, výlety, exkurze

Exkurze maturitních ročníků do Prahy
10. - 13. 9. 2013: Ve dnech 10. – 13. září 2013 proběhla tradiční kulturněhistorická exkurze maturitních ročníků do Prahy. Návštěvu klíčových památek a institucí vhodně doplnilo i několik procházek po starobylém centru našeho hlavního města. K překvapením letošního programu určitě patří skutečnost, že jsme se při prohlídce Národního divadla dostali i na střechu této historické budovy, a mohli si tak vychutnat neobvyklou vyhlídku na panorama Prahy. Většina studentů ocenila i letošní divadelní představení Divadla na Vinohradech, divácky náročnou hru H. Ibsena Rebeka s Dagmar Havlovou v titulní roli.
Technické muzeum v Brně - exkurze sekundy a tercie
12. 9. 2013, Ve čtvrtek, jsme místo vyučování vyjeli na exkurzi do brněnského Technického muzea.
Adventní zájezd do Vídně
9. 12. 2013, Dlouho očekávaný zájezd do vánoční Vídně se podařilo zrealizovat 9. prosince pod vedením prof. Bartoše, který celý výlet obohatil o zajímavé informace z oblasti historie i současnosti. Bohužel všechna naše očekávání spojená se zasněženou vánoční Vídní zkazila nepřízeň počasí. Prudký déšť, vítr tak silný, že ani deštník se nadal držet. Z těchto důvodů bylo nutné pozměnit a trochu zkrátit původní program. Přesto všechno jsme navštívili Kapucínskou hrobku, Hofburg, kostel sv. Augustina, kde jsou v urnách uložena srdce habsburských panovníků. Udělali jsme okružní jízdu po Ringstrasse a prošli vánoční trhy plné vánočních dekorací, ozdob a především tradičních punčů a cukrovinek. Za vrchol naší cesty do Vídně považuji poruchu autobusu, která se naštěstí stala až v Břeclavi. Naštěstí jsme všichni v pořádku dorazili domů. Vánočně vyzdobená Vídeň byla nádherná a určitě stojí za návštěvu.
Jednodenní zájezd do Vídně
28. 4. 2014, V pondělí se žáci vyššího gymnázia zúčastnili jednodenní poznávací exkurze do Vídně. Po celou dobu pobytu svítilo sluníčko a umocňovalo tak nádherné zážitky z tohoto kosmopolitního evropského velkoměsta. Celý program si můžete přečíst po kliknutí na "více..."
Terénní cvičení z biologie
28.-29.4.2014, V minulém týdnu proběhlo dvoudenní terénní cvičení, kterého se zúčastnili žáci 1.A. Program probíhal v Přírodním parku Mikulčický luh, který vyniká nejen svou velkou druhovou pestrostí, ale je významným stanovištěm především kolonií čápa bílého, volavky popelavé a bobra evropského. Výuka probíhala přímo v terénu, v prostředí lužního lesa, přilehlých luk a mokřadů a byla rozdělená do několika tematických bloků, např. plazi a obojživelníci, ptáci, botanika nebo pozorování noční oblohy. Pod vedením zkušených lektorů si žáci mohli i sami vyzkoušet řadu praktických přírodovědných dovedností, jako je odchyt volně žijících živočichů. Fotografie z akce po kliknutí na "více..."
Přírodovědná exkurze do NPR Čertoryje
27. 5. 2014, V úterý se třída 1. A zúčastnila exkurze do Národní přírodní rezervace Čertoryje, jež představuje rozsáhlý komplex druhově bohatých květnatých luk v jihozápadní části Bílých Karpat. Exkurze byla zaměřena především na chráněné druhy orchidejí. Mezi lektory, kteří žáky tímto chráněným územím provedli, patřili i letošní úspěšní maturanti Jakub Tomšej a Jakub Vojtíšek. Ti tak prakticky využili svého zpracování SOČ „Orchideje NPR Čertoryje“, se kterou loni obsadili 1. místo v celostátním kole.
Exkurze maturitních ročníků do Prahy
10. - 12. 9. 2014, Od středy do pátku se maturitní ročníky účastnily tradiční exkurze do Prahy. Celý článek o programu a fotografie si můžete prohlédnout po kliknutí na "více..."
Zájezd do vánoční Vídně
16. 12. 2014, V úterý navštívili žáci septimy, sexty a 3. A Vídeň. Průvodcem byl pan profesor Walter Bartoš, který nás seznámil nejen s historií města, ale i se spoustou jiných zajímavých věcí. Celý článek a fotografie po kliknutí na "více..."
Zájezd do Vídně
13. 5. 2015, Spoustu skvělých zážitků a fotek z vydařeného jednodenního zájezdu do Vídně si můžete přečíst a prohlédnout po kliknutí na "více..."
Exkurze do Technického muzea v Brně
16. 9. 2015, Minulý týden jsme měli možnost vypravit se se třídou do Technického Muzea v Brně. Článek o jeho návštěvě a spousta fotografií po kliknutí na "více..."
Exkurze maturitních ročníků do Prahy
14. – 17. 9. 2015, Minulý týden se žáci maturitních tříd – oktávy a 4. ročníku zúčastnili vlastivědné exkurze do Prahy.Hlavním cílem této exkurze je seznámit maturanty s nejdůležitějšími pražskými pamětihodnostmi. Žáci tak absolvovali komentovanou prohlídku areálu Hradu a Národního divadla. Navštívili také Vyšehrad, Petřín, seznámili se se Starým a Novým městem Pražským a zásluhou absolventa naší školy Petra Adamce měli možnost velmi důkladně poznat areál Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vrcholem této exkurze byla návštěva divadelního představení Blaník v Žižkovském divadle Járy Cimrmana.
Návštěva Státního okresního archivu v Hodoníně
Ve dnech 15. a 22. října 2015 se studenti dějepisného semináře zúčastnili exkurze do Státního okresního archivu v Hodoníně. Celý článek a fotografie na "více..."
Exkurze do VIDA Science centrum Brno
27.10.2015, Studenti septimy navštívili Science centrum Brno se stálou expozicí VIDA. Mohli zde vyzkoušet desítky interaktivních exponátů rozdělených do 4 tematických sekcí – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět, které vhodným způsobem popularizují přírodovědně-technické poznatky lidstva. V divadle vědy se zúčastnili představení science show s mnoha zábavnými pokusy z oblasti fyziky. Na 4600 m² brněnského pavilónu D je spousta chytré zábavy. Určitě se vyplatí tuto expozici shlédnout. Fotografie na "více..."
Cesta za miliardou hvězd
26.4.2016 se septima vydala do Hvězdárny a planetária Brno na Cestu za miliardou hvězd. O tom, že exkurze v účastnících zanechala velký dojem se můžete dočíst po kliknutí na "více..."
Zájezd do Vídně 2016
19.4.2016 navštívili žáci Purkyňova gymnázia Vídeň a měli tak možnost pokochat se skvosty vídeňské architektury a seznámit se s historií i současností tohoto krásného města na Dunaji. Klikněte na "více..."
Štrasburk 2016
Žáci Purkyňova gymnázia přijali pozvání europoslance JUDr. Jiřího Pospíšila k účasti na zájezdu do Štrasburku, kam zavítali ve dnech 7. – 10. června 2016. Společně s devíti studenty předmaturitního ročníku naší školy navštívili francouzské Porýní i žáci z jiných škol z ČR. Celý článek a fotografie na "více..."
Přírodovědná stezka
Žáci primy a sekundy se zúčastnili v pátek 17. června terénního cvičení Přírodovědná stezka. Soutěžili v teoretických znalostech z biologie formou herních aktivit, určovali přírodniny a pomocí badatelského batůžku prováděli i základní průzkumy v přírodě. Prováděli odlov různých drobných živočichů na suchu i ve vodě, jejich zkoumání a určování. Sbírali také rostliny a různé další přírodniny, pozorovali je pod lupou a určovali podle klíčů. Na závěr si každá skupinka vytvořila z přírodnin vlastní stezku, po které se prošli bosýma nohama. Jednotlivé úseky stezky byly vytvořeny z různých druhů přírodních materiálů. Tato aktivita na závěr nadchla všechny primány i sekundány.
Exkurze fyzikálně-technická na Ostravsko
26. - 27. 9. 2016, Žáci sexty a 2.A zahájili školní rok dvoudenní exkurzí do Ostravy a okolí. Navštívili Tatru v Kopřivnici, Velký a Malý Světa techniky v Ostravě, Divadlo vědy, 3D kina,... Fotografie o celý článek po kliknutí na "více...".
Exkurze maturitních ročníků do Prahy.
Ve dnech 27. - 30. září 2016 se obě maturitní třídy vydaly hlouběji poznat naše nejkrásnější město - Prahu. Jaký byl program exkurze maturitních ročníků se dozvíte po kliknutí na "více..."
VIDA science centrum Brno
Dne 5.10. 2016 se třída sekunda vydala na exkurzi do VIDA Science centra v Brně po boku s paní profesorkou Macháčkovou a panem profesorem Prachařem. Celá třída se shodla na jediné věci: BYLO TAM SUPROVĚ. :D
Exkurze do skláren Vetropack Moravia Glass a. s.
20. 10. 2016, Ve čtvrtek se naše třída 3. A zúčastnila odborné exkurze do sklářských závodů v Kyjově. Celý článek o této exkurzi si můžete přečíst po kliknutí na "více...".
Výukový den v ZOO Hodonín.
Dne 25. 10. se třída sekunda zúčastnila exkurze a výukového programu v ZOO Hodonín. Součástí programu byla přednáška o jedovatých tvorech, nazvaná Smrtící setkání.
Zájezd do Vídně
17. 5. 2017, Ve středu navštívili žáci vyššího gymnázia hlavní město Spolkové republiky Rakousko - Vídeň. Krásné slunečné počasí skvěle podtrhlo atmosféru tohoto příjemného jednodenního zájezdu. O programu celého zájezdu, vč. fotografií, se dozvíte po kliknutí na "více...".
Karlova Univerzita v Praze - přírodovědná fakulta
V úterý 20. 6. 2017 se biologičtí nadšenci z třetích a prvních ročníků zúčastnili exkurze do Prahy, kde navštívili Přírodovědeckou fakultu UK. Tato fakulta se v roce 2015 stala naší partnerskou školou. Na katedře geologie a paleontologie jsme měli možnost prozkoumat Chlupáčovo muzeum historie Země plné fosilií a modelů již vyhynulých živočichů – například 1,5 metrovou stonožku nebo kostru dinosaura v životní velikosti.
Exkurze maturitních ročníků do Prahy
Podzimní exkurze do Prahy, která je každoročně posledním společným výletem maturujícího ročníku, byla i pro nás jedním skvělým zážitkem. Program byl nachystán, peníze vybrány, hotel a prohlídky rezervovány a tudíž nic nebránilo tomu, abychom si domluvili společný sraz na úterý 12.9. před 7 hodinou ráno na veselském nádraží...
Exkurze do Ostravy
26.-27.9.2017, Na konci září se naše třída vydala na exkurzi do Ostravy. Za celou třídu bychom chtěli poděkovat paní profesorce Macháčkové a panu profesoru Šimlíkovi, že se s námi na tuto expedici vydali a doufáme, že bude víc takových.
Výukový program v ZOO Hodonín
24. 10. 2017, Ve středu se třída sekunda zúčastnila exkurze a výukového programu v ZOO Hodonín. Součástí programu byla komentovaná prohlídka a příprava balíčků s krmivem pro opice. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých faktů. Také jsme si mohli pochovat užovku červenou, ježka bílého nebo varana. Exkurze se nám líbila a stálo to za to!
Lyžařský výcvikový kurz v Karlově pod Pradědem
Ve dnech 12. - 16. 2. 2018 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz, kterého se zúčastnili žáci 1.A...
Lyžařský výcvikový kurz v Karlově pod Pradědem
Od pondělí 19. 2. do pátku 23. 2. probíhal druhý lyžařský výcvikový kurz v Karlově...
Výlet do ZOO v Hodoníně
28. 3. 2018, Ve středu se celá 2. A vydala za doprovodu paní profesorky Kozumplíkové a Hálkové do ZOO, kde byl pro nás připraven zajímavý program o lidoopech. Nejprve jsme pozorně poslouchali a dozvěděli se spoustu zajímavých informací o opicích jako například i to, že člověk a opice jsou si podobní z více než 90%...
Fyzikálně technická exkurze do Ostravy
24. - 25. 4., V úterý a ve středu se žáci 2.A, kvarty, kvinty a sexty zúčastnili za doprovodu paní profesorky Macháčkové a pana profesora Prachaře fyzikálně-technické exkurze v Ostravě.
Den linky 155
365 dní v roce, 7 dní týdnu a 24 hodin denně je nám k dispozici funkční systém záchranné zdravotní služby. V symbolické datum 15. 5. 2018 v den oslav linky 155 měli možnost žáci kvinty nahlédnout do prostor zdravotnické záchranářské služby ve Veselí nad Moravou...
Dvoudenní poznávací zájezd do Berlína
V úterý a středu (26. 6. - 27. 6. 2018) vyjelo 45 žáků vyššího gymnázia a kvarty poznávat krásy a pamětihodnosti hlavního města Spolkové republiky Německo Berlína. O zajištění zájezdu se postarala CK Pangea Travel, autodoprava pana Františka Šťastného a skvělý průvodce pan Antonín Vavřík, který znal Berlín do nejmenších podrobností...

Akce dokumentů