Projek IKAP - Proč letadlo létá

V rámci partnerství se Střední školou leteckou s.r.o. v Kunovicích v projektu IKAP se žáci septimy a kvarty zúčastnili (18.6. a 25.6.) programu pro gymnázia „Proč letadlo létá“. V projektovém bloku z oblasti leteckého průmyslu a provozu letadel jsme prošli celý výrobní areál LET Kunovice a viděli, jak letadlo vzniká od výroby jednotlivých dílů konstrukce, přes nýtování bloků trupu a křídel letadla až po konečnou montáž celého letadla...
.... Exkurze pokračovala přednáškou a ukázkou měření v aerodynamickém tunelu v budově školy. Někteří žáci si mohli vyzkoušet pilotování letadla na leteckém trenažéru. Tuto aktivitu pro žáky našeho gymnázia hodnotím jako zvláště přínosnou, protože vítáme každou možnost, kdy se naši žáci mohou setkat s technikou a fungujícím výrobním provozem. Děkujeme SŠL Kunovice za možnost se do projektu zapojit, zvláště pak Ing. Hlavačkovi a Mgr. Ludvíkovi za profesionální organizaci a provedení projektovým programem.

Ing. Blanka Sadovská

FOTOGRAFIE

Akce dokumentů

Kategorie: