Workshopy pro ZŠ

V pondělí 27. června 2022 proběhly na Purkyňově gymnáziu aktivity v rámci workshopů určených žákům základních škol. Zúčastnili se jich žáci 8. tříd ze ZŠ Školní ve Strážnici. Třídy byly rozděleny na 3 skupiny, které se po 30 minutách v aktivitách prostřídaly. První aktivita probíhala v chemické posluchárně, kde žákům prezentoval výsledky své odborné práce v rámci projektu HOBIT letošní maturant Martin Kaleta, dnes už posluchač LF Masarykovy univerzity Brno. Při druhé aktivitě realizované ve fyzikální posluchárně si žáci vyzkoušeli tvorbu šablon pro vznik hologramů s pomocí chytrého telefonu a praktické určování těžiště tělesa. Třetí aktivita proběhla v učebně výtvarné výchovy, kde si žáci pod vedením vyučujícího vyzkoušeli vybrané výtvarné techniky. Následně se přesunuli do učebny hudební výchovy, kde si zahráli na různé hudební nástroje.

Akce dokumentů

Kategorie: