Hodina hudební výchovy pro veřejnost

25. 3. 2015, Minulý týden ve středu v 17 hodin v učebně hudební výchovy proběhla hodina hudební výchovy pro veřejnost. Na programu bylo téma "Zakladatelé české národní hudby" a zpěv písní na přání. Téma bylo pojato komparativně, kdy byli srovnáváni najednou čtyři významní čeští skladatelé (B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů) z hlediska jejich životního i hudebního vývoje a přínosu pro českou hudbu. Součástí přednášky byly i krátké ukázky z děl mistrů a diskuse s posluchači. Termín dalšího hudebního setkání bude zveřejněn na web. stránkách. Těšíme se na viděnou.

Akce dokumentů

Kategorie: