Historie táborů ve Svatobořicích u Kyjova

V průběhu února byla gymnáziu zapůjčena výstava o deseti panelech, které pojednávají o historii táborů ve Svatobořicích u Kyjova. Nejznámější období bylo od září 1942 do dubna 1945, kdy objekt sloužil jako internační tábor pro příbuzné těch československých občanů, kteří působili v zahraničním odboji. Týkal se však také dětí – sirotků – po rodičích popravených za napomáhání československým parašutistům, kteří byli do protektorátu Čechy a Morava vysíláni z Británie. Mezi vězněnými se objevili i židovští obyvatelé, s nimi se zacházelo nejhůře...

... Tábor měl však i jiné využití. Mezi léty 1914 – 1920 sloužil jako uprchlický tábor pro obyvatele rakouské Haliče, za první republiky zde sídlil chorobinec a starobinec města Brna a četnická stanice. Na přelomu září a října 1938, ve dnech mnichovské tragédie, a poté po osvobození republiky zde byli internováni Němci z našeho území. Posledními táborovými obyvateli byli od konce roku 1949 do léta 1950 uprchlíci z Řecka, kteří utekli před tamější občanskou válkou.
Je dobré, aby se studenti seznámili s historií tohoto smutného místa, a tak si toto téma škola začlenila do své výuky a studenti se svým vyučujícím dějepisu si výstavu prošli. Tím si nejen obohatili si své znalosti dějin naší země od 1. světové války až do počátku 50. let, kdy byla v plném proudu tzv. studená válka (jejíž součástí byl i výše zmíněný řecký konflikt v letech 1946 – 1950), ale nově získané poznatky museli dávat do širších souvislostí s hlavními českými i evropskými událostmi (např. sudetskou krizí v září 1938, zahraničním odbojem za 2. světové války, odsunem Němců či počátkem studené války).

Mgr. Libor Vychodil

Akce dokumentů

Kategorie: