Přednáška o možnostech studia v USA

26. 9. 2014, V pátek navštívil naše gymnázium náš bývalý absolvent Jan Florián Ass.Prof., který v současnosti působí v USA, na Loyola University Chicago jako profesor chemie. V aule před studenty 3. ročníku a septimy přednesl velmi zajímavě připravenou přednášku o školství v USA a zároveň našim studentům odkryl možnosti, jak postupovat při výběru dalšího studia nejen v USA. Odkryl také zajímavé informace z jeho působení v USA. Další info po kliknutí na "více..."

26. 9. 2014, V pátek navštívil naše gymnázium náš bývalý absolvent Jan Florián Ass.Prof., který v současnosti působí v USA, na Loyola University Chicago jako profesor chemie. V aule před studenty 3. ročníku a septimy přednesl velmi zajímavě připravenou přednášku o školství v USA a zároveň našim studentům odkryl možnosti, jak postupovat při výběru dalšího studia nejen v USA. Odkryl také zajímavé informace z jeho působení v USA.    

Zde přinášíme krátký přehled jeho zářivé kariéry:

Jan Florián byl po maturitě na našem gymnázium přijat na Matematicko-fyzikální fakultu Karlovy Univerzity v Praze, poté po krátkém působení jako vědecký pracovník v oddělení fyziky biomolekul Fyzikálního ústavu UK odešel v roce 1995 do USA na University of Southern California a později na Loyola University v Chicagu, kde zastává místo docenta (associate professor) na katedře chemie a biochemie. Kromě vedení přednášek z obecné a fyzikální chemie, kterými prošlo přibližně tisíc studentů, má Dr. Florián vlastní výzkumný program zaměřený na počítačové modelování struktury a enzymatické aktivity DNA a proteinů, v jehož rámci publikoval několik desítek vědeckých článků s vysokou citovaností (jeho Hirschův index je 35).

fotografie

Akce dokumentů

Kategorie: