Přednáška Mgr. Lukáše Gregora, Ph.D. o možnostech studia na UTB

13. 11. 2014, Ve čtvrtek přednášel v aule gymnázia náš absolvent Mgr. Lukáš Gregor, PhD o možnostech studia na Fakultě multimediálních komunikací UTB, užitečné byly také informace o podmínkách a průběhu přijímacího řízení. Naši žáci mohli zhlédnout zajímavé ukázky animací vytvořených studenty ateliéru. Další informace po kliknutí na "více..."

fotografie

Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 navštívil Purkyňovo gymnázium náš absolvent Mgr. Lukáš Gregor, PhD.

V současné době působí jako vedoucí Ateliéru animované tvorby na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Věnuje se teorii a dějinám filmu, (přednostně animovaného filmu), je autorem několika knih a pracuje také jako lektor efektivity a metody GTD.

Žáky 3. a 4. ročníků při besedě v aule gymnázia seznámil s činností Ateliéru filmové tvorby, poukázal na dlouhou tradici českého animovaného filmu, a to i ve spojitosti s městem Zlín. Naši žáci mohli zhlédnout také zajímavé ukázky animací vytvořených studenty ateliéru. Seznámili se s nabídkou dalších studijních oborů na Fakultě multimediálních komunikací UTB, užitečné byly také informace o podmínkách a průběhu přijímacího řízení.

Akce dokumentů

Kategorie: