Bezpečnost silničního provozu

Bezpečnost dětí v dopravě je jednou z nejdůležitějších priorit rodičů i škol. Děti se v dopravě pohybují od malička, a co se naučí, vyzkouší a dobře si zažijí, jim pomůže pro jejich bezpečnost i v dospívání a dospělosti. Buďme proto opatrní a důslední ve výuce. Ve středu 16. listopadu zorganizovalo Purkyňovo gymnázium ve spolupráci s Městskou policií ve Strážnici přednášku na téma bezpečnost silničního provozu. Třídu primu navštívila strážnice Městské policie Bc. Jitka Sochorová. Zábavnou formou primánům osvěžila základní pravidla silničního provozu.

Akce dokumentů

Kategorie: