Mezinárodní výměnný pobyt studentů ze Slovinska

22. - 26. 4., Od neděle do čtvrtku se 22 studentů naší školy věnovalo 22 stejně starým studentům, kteří k nám přijeli ze slovinského Celje. Seznámili jsme je se Strážnicí i naší školou, uvedli je do základů našeho jazyka a předvedli naše folklorní tradice včetně tradiční techniky modrotisku...

FOTOGRAFIE

... Folkloristé z řad našich studentů naučili své slovinské partnery jednu lidovou píseň i tanec. Společně jsme se vydali do Petrova a Buchlovic. Jeden den jsme věnovali procházce Prahou. Na závěr programu proběhl na chodbách školy kvíz o Slovinsku a naší zemi.

   K úspěšnému průběhu celé akce rozhodujícím způsobem přispěla aktivita našich studentů při přípravě programu i péče o slovinské hosty v rodinách. Věříme, že si slovinští návštěvníci odvezli ze Strážnice pěkné zážitky a dojmy. Nyní se těšíme na druhou část výměny: červnový zájezd do Celje.

  

Akce dokumentů

Kategorie: