Hledáme studenty na výměnný pobyt ve Slovinsku

V termínu 4. – 8. června 2023 proběhne výměnný pobyt ve Slovinsku. Hledáme účastníky mezi žáky vyššího gymnázia ve věku 16 – 18 let. Cena je předběžně stanovena 2.800,- Kč. Studenti budou ubytováni v rodinách ve Slovinsku v městě Celje a měli by recipročně poskytnout ubytování slovinským studentům při pobytu ve Strážnici (10. – 14. 9. 2023). Studenti si budou sami hradit jen kapesné...

... Město Celje se nachází v Dolním Štýrsku v centrální části Slovinska a s počtem obyvatel okolo 40.000 je třetím největším městem ve Slovinsku. Město bylo založeno Kelty, později rozšířeno Římany. Je umístěno v krásné, mírně hornaté krajině s výhledem na Julské Alpy. Dominantou města je skalnatý ostroh se středověkou pevností Starý Hrad.
Gimnazia Lava je součástí komplexu pěti středních škol a VOŠ s počtem studentů asi 3.000. Gymnázium připravuje studenty ve věku 15-18 let na maturitní zkoušku a na přijímací zkoušky na vysoké školy. Gymnázium má zkušenosti s projekty na výměnu studentů, vyučuje se zde několik jazyků – angličtina, němčina, ruština, španělština a francouzština.

Akce dokumentů

Kategorie: