Ekoškola

Purkyňovo gymnázium, Strážnice je EKOŠKOLOU od roku 2007. V roce 2012 již potřetí obdrželo tento prestižní mezinárodní titul na čtyři roky (do roku 2016) jako JEDINÉ GYMNÁZIUM V ČESKÉ REPUBLICE.
Ekologická soutěž tříd - VÝSLEDKY
Milí studenti, za měsíce leden - březen jste v rámci soutěže pro třídy posbírali celkem: 15,0 kg plastových víček, 12,5 kg hliníku, 22 ks drobných elektronických zařízení, 122 vybitých baterií. Tyto komodity se tak nedostaly do popelnic a na skládku, ale budou recyklovány. Děkuji! Třída prima posbírala nejvíce (získala 448,5 bodu) a dostane sladkou odměnu. Sekundáni byli druzí s 337,5 body. Ostatní třídy skončily takto: 3.A - 182,5 b., sexta 157,5 b., kvarta 122 b., septima 121 b., kvinta 81 b.
Den Země 2018
Již tradičně jsme si Den Země připomněli na naší škole i letos. Oficiální datum 22. dubna padlo na neděli, a tak většina aktivit se odehrála již v pátek předtím – s jednou výjimkou...
Fotosoutěž 2018 - výsledky
Letos byla již podesáté vyhlášena fotosoutěž ke Dni Země, pro kterou Ekotým vybral téma „Přírodní (ne)dokonalosti“. Celkem bylo přihlášeno 19 fotografií, ze kterých pětičlenná porota vybrala nejlepší tři. První místo (14 bodů) obsadil snímek s titulem Soutok Moravy s Veličkou od Martina Hořáka (2.A). Krokusy od Lucie Zubaté (3.A) získaly druhé místo (10 bodů) a na třetím místě (9,5 bodů) se dostala fotografie s titulem Krása i krutost přírody od Mariky Kúřilové (1.A). Výherci obdrželi poukazy v hodnotě 1000, 500 a 300 Kč.
Ekologie v Hostětíně
16. 5. 2018, Asi deset kilometrů za Bojkovicemi leží malá obec jménem Hostětín, kde žije kolem 250 lidí. Z různých důvodů zde Centrum Veronica realizovalo některé praktické ekologické projekty, které stojí za prohlédnutí. Jmenovitě se jedná o centrální výtopnu na štěpku, kořenovou čističku, přírodní zahradu, genofondový sad a pasivní dům...
Modrý týden
Od 18. do 22. června proběhne na naší škole MODRÝ TÝDEN. Realizační tým Ekoškoly zve všechny žáky k zapojení do naplánovaných aktivit - sbírání PET lahví, Modrý den, přednáška Moře odpadů,... Děkujeme za Vaši účast a zájem.
Modrý týden
V předposledním týdnu školního roku 2017/18 proběhla akce v rámci programu Ekoškola, kterou jsme nazvali „Modrý týden“...
Ekologickou soutěž letos vyhrála SEKUNDA
Každý rok se třídy mohou zapojit do školní ekologické soutěže, ve které získávají body za sběr hliníku, PET víček, baterií a elektro odpadu. Třída, která za dvouměsíční období nasbírá nejvíce bodů, dostává sladkou odměnu. Výherci celého ročníku získávají extra školní výlet...
Ekolympiáda 2018 (již dvanáctá :-))
Každý rok naše škola pořádá na přelomu září a října akci s titulem Ekolympiáda. Letos se konala v úterý 25. září a zúčastnilo se jí osm družstev žáků 2. stupně a nižších gymnázií z Veselí nad Moravou, Vnorov, Strážnice, Hodonína, Prušánek a Čejkovic.
Žluté krokusy jako připomínka obětem holokaustu
31. 10., Ve středu jsme v rámci projektu Krokus vysázeli na školním dvoře sazenice žlutých krokusů ve tvaru židovské hvězdy. Tato hvězda nám má připomenout oběti holokaustu zemřelé během nacistické vlády. Cibulky krokusů by měly vykvést na konci ledna, kdy se slaví Mezinárodní den památky obětí holokaustu.
Výsledky soutěže ve sběru za září a říjen
Milí členové Ekotýmu, zde jsou výsledky ze sběru hliníku, plastových víček, baterií a drobných elektrozařízení za měsíce září a říjen. První kolo vyhrála prima s 819 body, na druhém místě skončila třída 1. A se 710 body a třetí byli čtvrťáci s 554 body. Prima se tedy může těšit na sladkou odměnu! Kdo to bude příště?
Zelený den
Dříve jsme slavili 7. listopad jako Světový den ekoškol. Letos byl celý týden 5. – 11. listopadu vyhlášen Národním týdnem ekoškol. Ale právě v tomto týdnu probíhal i výměnný pobyt ve Švýcarsku, proto se Ekotým rozhodl zviditelnit ve středu 14. 11. formou Zeleného dne. Žáci i zaměstnanci školy byli vyzváni, aby se oblékli do zeleného. Na výzvu reagovalo mnoho žáků ze všech tříd, především však z nižšího gymnázia, o čemž svědčí přiložené fotografie.
Vánoční tvůrčí dílny
Již tradičně probíhají na naši škole v prosinci takzvané Vánoční tvůrčí dílny, kde zájemci mohou vytvářet různé předměty z přírodních a odpadových materiálů. Letos to bude ve středu 5. prosince. Můžete se těšit např. na výrobu křížal či svíček z včelího vosku nebo zdobení perníčků. Vše bude další týden po škole prodáváno. Počet míst je omezený, proto si zarezervujte místo co nejdříve.
Velký zájem o vánoční tvůrčí dílny :-)
Jednou z již tradičních akcí v programu Ekoškola jsou vánoční tvůrčí dílny, kde si zájemci vyrábí drobné předměty na vánoční stromek nebo přímo do pusy. Letos bylo z čeho vybírat...
Vánoční benefiční akce
V prosinci probíhá na naší škole několik předvánočních akcí. Dvě z nich jsou iniciativou Ekotýmu. O letošních Vánočních tvůrčích dílnách jsme na těchto stránkách již podali zprávu, ne však o prodeji svíček, krůželek, perníčků, přáníček aj., které byly výstupem z dílen. Všechny výrobky byly vysušené a připravené ve čtvrtek 13. prosince, a tak je tři dobrovolnice ze septimy po škole prodávaly. Dohromady tak získaly více než 3.600,- Kč...
Předvánoční dobrý skutek třídy prima
V předvánočním týdnu třída prima uspořádala velkou školní sbírku pro opuštěné pejsky. Laskominy, teplé deky, krmiva a hračky, které žáci našeho gymnázia darovali, poputují k opuštěným pejskům do Hodonínského útulku. Celá třída moc děkuje všem, kteří se na takovém krásném skutku podíleli a čtyřnohým kamarádům přispěli k veselejším svátkům vánočním. Všichni třídní organizátoři sbírky mají z celé akce obrovskou radost a jednohlasně se shodují , že akce bude pořádána i v dalším kalendářním roce 
Celoroční soutěž ve sběru drobného odpadu - výsledky
Milí přátelé, druhé kolo třídní soutěže ve sběru hliníku, plastových víček, baterií a drobných elektrozařízení opět vyhrála PRIMA! Získala 831 bodů, zatímco sekunda měla 462 bodů a 4.A 437 bodů. Jen o pár bodů méně získala tercie (433 bodů) a oktáva nastřádala 357 bodů. Pozor na třídu 1. A, která začala později, ale už získala během jednoho měsíce hned 290 bodů! Sbírejte dál! Zdraví Ing. Jan W. Jongepier
Fotosoutěž 2019
Ekoškola vyhlašuje k příležitosti Dne Země 11. ročník FOTOSOUTĚŽE na téma "Příroda zblízka". Podmínky účasti v soutěži naleznete na letáčku nebo nástěnce Ekoškoly.
Snažíme se pomáhat :-)
V úterý 5. února se v ředitelně školy sešli zástupkyně ředitelky a členové Ekotýmu s našimi vybranými žáky, aby uzavřeli téměř půlroční práci. Žákům se ztíženou životní situací byly předány peníze, které jsme získali z Vánočních tvůrčích dílen a Blešáku. Děkujeme všem, kteří se s odhodláním zapojili do naší společné snahy pomoci druhým.
Celoroční soutěž ve sběru drobného odpadu - výsledky za leden a únor
Milí přátelé, třetí kolo (leden - únor) třídní soutěže ve sběr hliníku, plastových víček, drobných elektrozařízení a vybitých baterií znovu vyhrála PRIMA a má nárok na sladkou odměnu. Primáni odevzdali během uplynulých dvou měsíců vytříděný odpad za celkem 468 bodů, zatímco co oktáva získala 361 bodů, což je druhé místo. Tercie skončila na třetím místě s celkem 163 body. Soutěž pokračuje do konce školního roku!
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Každý rok probíhají v České republice brigády dobrovolníků, kterým není lhostejné, jak někteří spoluobčané házejí odpadky po ulicích nebo příkopech. Do kampaně s názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ se zapojila letos i skupina převážně kvartánů a sextánů naší školy. Ve spolupráci s Technickými službami Strážnice byl vybrán úsek od Šohaje kolem parku a podél Baťova kanálu až k mostu u Starého Města...

Akce dokumentů