Adaptační a preventivní kurzy

Adaptační a preventivní kurzy
Adaptační kurz 1. ročníku na Vápenkách
7. - 8. 9. 2015, K nástupu do 1. ročníku na našem gymnáziu neodmyslitelně patří i adaptační kurz. Letos tento „seznamovák“ pro žáky třídy 1.A proběhl ve druhém týdnu nového školního roku v Rekreačním středisku na Vápenkách. Celý článek a fotografie po kliknutí na "více..."
Preventivní kurz pro kvintu na Vápenkách
10. a 11. 9., Ve čtvrtek a pátek se uskutečnil na Vápenkách tradiční preventivní pobyt pro kvintu. Pod vedením zkušeného psychologa Mgr. J. Mrkvy proběhla řada aktivit, při kterých si studenti zkoušeli efektivní spolupráci a komunikaci. Dostali také příležitost uvědomit si leccos o sobě samých a o fungování třídního kolektivu. Celý příspěvek a fotografie po kliknutí na "více..."
Adaptační kurz pro primu na Vápenkách
17. - 18. 9. 2015, Ve čtvrtek a v pátek se třída prima zúčastnila adaptačního kurzu na Vápenkách. Program byl, pod vedením psychologa Mgr. Jaroslava Mrkvy, zaměřen na podporu vznikajícího třídního kolektivu. Žáci si vyzkoušeli řadu odborných technik. Kurz probíhal v přátelské atmosféře a všem se velmi líbil. Fotografie po kliknutí na "více..."
Adaptační kurz pro 1.A na Vápenkách
12. - 14. 9., Ráno jsme se sešli ve třídě, plní vzrušení a nadšení z našeho společného adapťáku, abychom se vydali směr Vápenky. Jak probíhal náš první společně strávený čas se dozvíte po kliknutí na "více..."
Adaptační kurz pro primu na Vápenkách
15. - 16. 9., Jako každoročně se i letos vydala třída prima na adaptační kurz na Vápenky. Fotografie a celý příspěvek najdete po kliknutí na "více...".
Adaptační kurz primy na Vápenkách
7. - 8. 9. 2017, Od čtvrtka do pátku se konal Adaptační kurz pro třídu primu. V rekreačním středisku na Vápenkách se měli žáci seznámit se svými novými spolužáky, třídním učitelem a poznat něco nového. Při společných sportovních i pedagogicko-psychologických hrách pod vedením Mgr. J. Mrkvy se snažili poznat nové kamarády i ukázat své přednosti. Snad to vyšlo! Do následujícího studia jim všem přejeme hodně studijních úspěchů. Pár fotografií po kliknutí na "více..."
Adaptační kurz 1.A na Vápenkách
11. - 13. 9. 2017, Od pondělí do středy se noví žáci prvního ročníku zúčastnili adaptačního kurzu, který se jako tradičně konal v Rekreačním středisku Vápenky. Program byl zaměřen na posílení třídní soudržnosti, spolupráce a vzájemného respektu. Přes počáteční ostych se žáci brzy poznali a při výstupu na Velkou Javořinu se zkusili vyrovnat s prvním neúspěchem – kvůli nepříznivému počasí se výstup nezdařil, v polovině túry musel být výšlap ukončen. I přes tuto drobnou vadu na kráse se adaptační kurz více než vydařil a noví prváci hlásí: My to zvládneme!
Preventivní kurz pro kvintu na Vápenkách
18. – 20. 9., Od pondělí do středy se v Rekreačním středisku Vápenky uskutečnil Preventivní kurz pro studenty kvinty. Pedagogický doprovod tvořili Mgr. Vlastimil Prachař a Mgr. Martina Kozumplíková. Odborně byl kurz garantovaný pracovníkem OPPP Mgr. Jaroslavem Mrkvou, který podobné kurzy na našem gymnáziu vede již řadu let...
Adaptační kurz primy na Vápenkách
Ve dnech 10.-11.9.2018 se třída prima zúčastnila adaptačního kurzu v rekreačním středisku na Vápenkách. Počasí nám krásně vyšlo, a tak jsme spoustu času strávili v rámci aktivit v přátelské atmosféře venku. Program pod vedením psychologa Mgr. Jaroslava Mrkvy byl zaměřen na podporu našeho nového třídního kolektivu. Kromě seznamovacích her jsme si vyzkoušeli i spoustu odborných technik, například k procvičení paměti.
Preventivní kurz
1. - 3. října 2018 se v Rekreačním středisku Vápenky uskutečnil Preventivní kurz pro třídu kvinta. Preventivní program je součástí Minimálního preventivního programu školy a součástí Školního vzdělávacího programu našeho gymnázia. Pedagogický doprovod tvořili RNDr. Jana Hálková a Mgr. Ondřej Mikl...
Adaptační kurz primy na Vápenkách
V pondělí 9. září odjeli naši noví primáni se svým třídním učitelem do rekreačního střediska na Vápenkách, kde je čekal adaptační kurz. Prvním jeho cílem bylo poznat a více se seznámit se svými spolužáky. Navíc pod vedením psychologa a dozoru třídního profesora zde zažili naši noví studenti celou řadu nejrůznějších aktivit, které měly napomoci stmelit 29 jedinců do jednoho fungujícího třídního kolektivu. Často se jednalo o činnosti, při kterých se jedinec nemohl spoléhat jen sám na sebe, ale naopak byla nutná spolupráce více žáků. Nebylo to jen o aktivitách, ale i o trávení volného času, nechyběla legrace nebo fotbalové utkání dvou smíšených družstev, ve kterých po boku chlapců statečně a s velkým zápalem hrála i děvčata. Akce se vydařila, doufejme, že si naši primáni vytvoří pevný a vůči sobě navzájem přátelský kolektiv - to už bude na nich samotných.
Adaptační kurz 1. ročníku na Vápenkách
11. - 13. 9. 2019, od středy do pátku se noví žáci prvního ročníku zúčastnili adaptačního kurzu, který se jako už tradičně konal v Rekreačním středisku Vápenky. Program pod vedením psychologa Mgr. Jaroslava Mrkvy byl zaměřen na podporu našeho nového třídního kolektivu, na dobrou spolupráci a vzájemný respekt. Kromě seznamovacích her jsme si vyzkoušeli i některé odborné techniky, například k procvičení paměti. Počasí se vydařilo, a tak jsme spoustu času strávili v rámci aktivit v přátelské atmosféře venku. Nakonec nám vyšel čas i na volejbalové a fotbalové utkání a na příjemnou procházku do lesa.

Akce dokumentů