Výsledky vyhledávání

Počet odpovídajících položek: 44
Upřesnit výsledky.
Typ položkyStáří položekŘadit podle relevance · datum (nejaktuálnější budou první) · abecedně
Obrázek PDF document Diplom - Jiří Stanislav
Umístění images / Různé / Wolkrův Prostějov - krajské kolo
Obrázek PDF document Výsledky soutěže Přírodovědný klokan 2013 - 2014 v JMK
Umístění images / Různé / Přírodovědný klokan 2013-2014
Bible a my
Soutěž Bible a my vznikla v roce 1993. V letošním roce (2012/2013) probíhá už její 20. ročník podle následujícího schématu. Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích: 4. – 5. třída ZŠ 6. a 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií 8. a 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií střední školy (15 – 19 let) Základní (školní) kolo soutěže probíhá na jednotlivých školách formou testu. Organizují je učitelé na školách, otázky jsou zaslány prostřednictvím Základní školy M. Kudeříkové Strážnice (okres Hodonín, www.zsmkstr.cz) nebo přímo od okresních organizátorů soutěže (viz kontakty). Soutěžní kolo probíhá od 3. září do 31. října 2012. Okresní kolo se koná v jednotlivých okresech mezi 19. – 23. listopadem 2012. Účastní se jej vítězové školních kol jednotlivých kategorií v daném okresu. Nejprve proběhne test a po jeho opravě postupuje šest nejlepších z každé kategorie do veřejného finále, kde moderátor zadává šest úkolů, které spolu s body z testu rozhodnou, kdo zvítězí. Ústřední kolo proběhne 6. února 2013 ve Stojanově gymnáziu na Velehradě u Uherského Hradiště. Má podobný průběh jako okresní kolo s tím, že do něj postupují tři nejlepší soutěží z každého okresu a kategorie. V roce 2011/12 se ústředního kola zúčastnili zástupci 15 okresů. Pro školní (základní) kolo se vytváří všeobecný biblický test a tematicky zaměřené testy se tvoří pro okresní a s menším rozšířením pro regionální kolo. Témata pro okresní a krajská kola v jednotlivých kategoriích v roce 2012/2013: I. kategorie Poslední večeře a Ježíšovo vzkříšení II. kategorie Ester (kniha i postava SZ) III. kategorie Nehemjáš (kniha i postava SZ) IV. kategorie Stará a Nová smlouva (Ex 12-24; Evangelia; Žd 7-10)
Umístění Naše úspěchy / Soutěže
Finanční gramotnost
Soutěž Finanční gramotnost je vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a podruhé je zařazena mezi soutěže programu Excelence středních škol. Soutěž vychází ze standardů finanční gramotnosti a podporuje výuku tohoto předmětu na školách. Porovnání vědomostí současně motivuje žáky k získávání podrobnějších znalostí z oblasti ekonomiky, finančnictví i nad rámec školních osnov. Předcházejících tří ročníků soutěže se účastnilo 108 tis. žáků základních a středních škol. Soutěž je organizována prostřednictvím internetu (ze školy, z domova). Vítězové finálových kol, která se konají tradičně v kongresovém sále České národní banky, získají titul Mistr republiky ve finanční gramotnosti a spolu se svými pedagogy i atraktivní věcné ceny. Průběh soutěže je možné sledovat na www.fgsoutez.cz (současně i vstup pro soutěžící) nebo nawww.facebook.com/soutezfinancnigramotnost.
Umístění Naše úspěchy / Soutěže
Gympl roku
Umístění Naše úspěchy / Soutěže
Mladý Demosthenes
Celostátní soutěž v umění komunikace. Projekt je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a porovnání komunikačních dovedností cílové skupiny. Cílem je: porovnat komunikační dovednosti žáků II. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, studentů středních škol 1.–4. ročník; prohloubit jejich dosavadní poznatky; zdůraznit význam komunikace jako takové; podpořit komunikační aktivity na ZŠ (školní rozhlas, televize, recitační a divadelní kroužky, apod.); zdůraznit význam kultury mluveného projevu; seznámit učitele ČJ s novými trendy umění verbální komunikace a hravou formou uplatnit tyto poznatky ve výuce. Komu je projekt určen: cílovou skupinou jsou žáci II. stupně ZŠ (6.–9. třída) a víceletých gymnázií po celé ČR, tj. děti ve věku od 12 do 15 let a nově středoškolští studenti ve věku 16–19 let.Účastníci školního, regionálního a krajského kola budou soutěžit v monologu na libovolné téma.
Umístění Naše úspěchy / Soutěže
Mladý Demosthenes - školní kolo 2013
3. 12. 2013, V úterý se 13 řečníků zúčastnilo školního kola soutěže v mluveném projevu Mladý Demosthenes. Mezi nejmladšími řečníky podala v 1. kategorii nejucelenější výkon Daniela Skalková (sekunda). Ve 2. kategorii zvítězila Amálie Berčíková (tercie), a ve 3. kategorii pro nejstarší žáky se nejvýrazněji prosadila Tereza Kropíková (sexta), která se již v minulosti probojovala do celostátního kola. Věříme, že vítězové svými mluvenými projevy zaujmou i v brněnském regionálním kole. Gratulujeme! Další informace po kliknutí na „více…“
Umístění Naše úspěchy / Soutěže / Mladý Demosthenes
Turnaj pIšQworky 2012 - krajské kolo v Brně
23. 11. 2012 - Šestnáct nejlepších středoškolských týmů z Jihomorav. kraje se utkalo o tři postupová místa do celorepublikového finále. Náš tým RANAŘI (Václav Šašinka, Michal Malčík, Martin Hlahůlek, Jan Konečný a Adam Šimoník) obsadil nakonec čtvrté místo. Tj. čtvrté místo ze 113 týmů Jihomoravského kraje! RANAŘI potvrdili, že v turnaji pIšQworky 2012 patří do celorepublikové špičky a jistě si zaslouží náš obdiv a uznání.
Umístění Naše úspěchy / Soutěže / pIšQworky
pIšQworky 2013 - oblastní kolo
14. 11. 2013, Přestože z jedenácti týmů mohl postoupit pouze jediný, postoupil tým našeho gymnázia - Martin HLAHŮLEK (hrající kapitán), Václav ŠAŠINKA, Jan KONEČNÝ, Adam ŠIMONÍK, David ŠUSTEK, Jan SKALKA, Jaromír KUCHYŇKA. Na druhém až čtvrtém místě skončily týmy z kyjovského gymnázia a na pátém až osmém místě tým z hodonínského gymnázia. Oblastního kola v Hodoníně se náš gymnaziální tým zúčastnil třikrát: V roce 2010 zvítězili jako - BRATŘI V ŠACHU, v roce 2012 zvítězili s velmi pozměněným týmem RANAŘI a v roce 2013 zvítězili s mírně pozměněným týmem KIRKJUBAEJARKLAUSTUR. Krajský turnaj v Brně proběhne následující pondělí - 18. 11. 2013. Gratulujeme a držíme palce!!! Pro další informace klikněte na "více..."
Umístění Naše úspěchy / Soutěže / pIšQworky
pIšQworky 2013 - krajské kolo
18. 11. 2013, Náš pIšQworkářský tým KIRKJUBAEJARKLAUSTUR skončil v krajském turnaji pIšQworky 2013 v Brně jako stříbrný. Již teď patří mezi 24 nejlepších studentských týmů v republice. Celorepublikové finále, do něhož náš tým postoupil, bude probíhat 29. 11. 2013. Přejeme našemu týmu pevné nervy a šťastný los. Další informace po kliknutí na "více..."
Umístění Naše úspěchy / Soutěže / pIšQworky