Výsledky vyhledávání

Počet odpovídajících položek: 14
Upřesnit výsledky.
Typ položkyStáří položekŘadit podle relevance · datum (nejaktuálnější budou první) · abecedně
Olympiáda v českém jazyce
Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je pro žáky ZŠ a SŠ. Cílem je umožnit žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící v časovém rozpětí - gramatika do 60 min., sloh do 60 min. Na odborném zajištění OČJ se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. OČJ je jednotná pro celou ČR, pořádá se každoročně a skládá se z několika kol (školní, okresní, krajské a ústřední) a kategorií.
Umístění Naše úspěchy / Olympiády
Olympiáda v anglickém jazyce
Anglická olympiáda je nejvíce zastoupenou jazykovou soutěží. Počet jejích účastníků stoupá každým rokem a odráží tak školní i společenskou realitu 21. století. Školních kol se účastní cca 25 000 žáků. Celostátní kolo soutěže pro 42 nejlepších (3 kategorie) probíhá v moderně vybavených prostorách British Council.
Umístění Naše úspěchy / Olympiády
Olympiáda v německém jazyce
Soutěž v jazyce německém (Německá olympiáda) má, stejně jako samotná znalost němčiny, na území ČR dlouhou tradici, kterou zohledňuje zvláštní tzv. bilingvní kategorie. V současné době němčina poněkud doplácí na popularitu angličtiny, přesto se školních kol účastní cca 15 000 soutěžících. Celostátní kolo (5 kategorií, 70 soutěžících) probíhá v reprezentativních prostorách Goethe Institutu.
Umístění Naše úspěchy / Olympiády
Olympiáda v ruském jazyce
NIDM podporuje vzdělávání v cizích jazycích mj. formou celostátních soutěží. Soutěže jsou koncipovány jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor. Kromě jiných cen získávají vítězové soutěží stipendijní pobyty a jazykové kurzy. Celostátní kola hostí významné instituce jako Ruské středisko vědy a kultury. Počet studentů se zájmem o Soutěž v jazyce ruském, která je zatím určena pouze středním školám, v poslední době stoupá.
Umístění Naše úspěchy / Olympiády
2012, 12. 11. - Olympiáda z dějepisu (šk. kolo)
Umístění Naše úspěchy / Olympiády / Olympiáda z dějepisu
Logická olympiáda
Umístění Naše úspěchy / Olympiády
Soubor PDF document Logická olympiáda 2011 - 3. místo v celostátním kole
3. místo v celostátním kole obsadil žák našeho gymnázia Petr Macháček.
Umístění Naše úspěchy / Olympiády / Logická olympiáda
Olympiády
Přehled úspěchů našich studentů na olympiádách
Umístění Naše úspěchy
SOČ
Úspěchy našich studentů v soutěži Středoškolských odborných činností
Umístění Naše úspěchy
Bible a my
Soutěž Bible a my vznikla v roce 1993. V letošním roce (2012/2013) probíhá už její 20. ročník podle následujícího schématu. Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích: 4. – 5. třída ZŠ 6. a 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií 8. a 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií střední školy (15 – 19 let) Základní (školní) kolo soutěže probíhá na jednotlivých školách formou testu. Organizují je učitelé na školách, otázky jsou zaslány prostřednictvím Základní školy M. Kudeříkové Strážnice (okres Hodonín, www.zsmkstr.cz) nebo přímo od okresních organizátorů soutěže (viz kontakty). Soutěžní kolo probíhá od 3. září do 31. října 2012. Okresní kolo se koná v jednotlivých okresech mezi 19. – 23. listopadem 2012. Účastní se jej vítězové školních kol jednotlivých kategorií v daném okresu. Nejprve proběhne test a po jeho opravě postupuje šest nejlepších z každé kategorie do veřejného finále, kde moderátor zadává šest úkolů, které spolu s body z testu rozhodnou, kdo zvítězí. Ústřední kolo proběhne 6. února 2013 ve Stojanově gymnáziu na Velehradě u Uherského Hradiště. Má podobný průběh jako okresní kolo s tím, že do něj postupují tři nejlepší soutěží z každého okresu a kategorie. V roce 2011/12 se ústředního kola zúčastnili zástupci 15 okresů. Pro školní (základní) kolo se vytváří všeobecný biblický test a tematicky zaměřené testy se tvoří pro okresní a s menším rozšířením pro regionální kolo. Témata pro okresní a krajská kola v jednotlivých kategoriích v roce 2012/2013: I. kategorie Poslední večeře a Ježíšovo vzkříšení II. kategorie Ester (kniha i postava SZ) III. kategorie Nehemjáš (kniha i postava SZ) IV. kategorie Stará a Nová smlouva (Ex 12-24; Evangelia; Žd 7-10)
Umístění Naše úspěchy / Soutěže