Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Terénní cvičení z biologie

Terénní cvičení z biologie

28.-29.4.2014, V minulém týdnu proběhlo dvoudenní terénní cvičení, kterého se zúčastnili žáci 1.A. Program probíhal v Přírodním parku Mikulčický luh, který vyniká nejen svou velkou druhovou pestrostí, ale je významným stanovištěm především kolonií čápa bílého, volavky popelavé a bobra evropského. Výuka probíhala přímo v terénu, v prostředí lužního lesa, přilehlých luk a mokřadů a byla rozdělená do několika tematických bloků, např. plazi a obojživelníci, ptáci, botanika nebo pozorování noční oblohy. Pod vedením zkušených lektorů si žáci mohli i sami vyzkoušet řadu praktických přírodovědných dovedností, jako je odchyt volně žijících živočichů. Fotografie z akce po kliknutí na "více..."

Více...

Návštěva studentů z partnerské školy ze Srbska

Návštěva studentů z partnerské školy ze Srbska

28.4.-2.5., Purkyňovo gymnázium navštívili poprvé v historii žáci a učitelé z výběrového gymnázia Mitrovačka gimnazija se sídlem v historickém srbském městě Sremska Mitrovica. Naše školy mají velmi podobný vzhled i spoustu historických paralel, protože obě byly založeny v 19. století na území habsburské monarchie. Zajímavostí je, že žáci, kteří navštívili naši školu, jsou vyučováni ve většině předmětů pouze v anglickém jazyce, takže jejich návštěva znamenala i cenný jazykově komunikační přínos pro naše žáky...

Více...

Jednodenní zájezd do Vídně

Jednodenní zájezd do Vídně

28. 4. 2014, V pondělí se žáci vyššího gymnázia zúčastnili jednodenní poznávací exkurze do Vídně. Po celou dobu pobytu svítilo sluníčko a umocňovalo tak nádherné zážitky z tohoto kosmopolitního evropského velkoměsta. Celý program si můžete přečíst po kliknutí na "více..."

Více...

Úspěšné sextánky

Úspěšné sextánky

Tři žákyně sexty se v tomto školním roce probojovaly do postupových kol humanitně orientovaných soutěží, kde pak velmi úspěšně reprezentovaly naši školu. Jana Studénková získala v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce 4. místo, Daniela Uřičářová obsadila v široké konkurenci krajského kola Olympiády v českém jazyce 8. místo a Tereza Kropíková se v současné době připravuje na celostátní kolo soutěže v mluveném projevu Mladý Demosthenes. Svými výsledky i přístupem k přípravě děvčata dokazují, že ve zvolených oborech chtějí umět a prezentovat „víc, než učí škola“.

Více...

Projekt "Who am I, who are you?"

Projekt "Who am I, who are you?"

Veselí nad Moravou se účastní evropského projektu „Who am I, who are you?“. Na gymnáziu vznikla pracovní skupina 5 Veselanek - I. Blažíčková, K. Blažková, B. Mičková, A. Němcová a M. Šutovská, které se nyní účastní přednášek a besed o problematice evropského občanství. Hlavním výstupem jejich činnosti bude anglická prezentace, se kterou vystoupí na setkání s ostatními evropskými účastníky projektu v červnu ve Španělsku....

Více...

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek

Žádáme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby se seznámili s informacemi zveřejněnými na našich webových stránkách týkající se převzetí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu, odevzdání zápisového lístku, případně podání odvolání.

Více...

Informace pro uchazeče o studium a jejich zákonné zástupce

Informace pro uchazeče o studium a jejich zákonné zástupce

Podrobné informace o průběhu přijímací zkoušky a dalším průběhu přijímacího řízení po kliknutí na "více..."

Více...

Další...

Akce dokumentů